Έναρξη πολιτικού διαλόγου Πράσινης Αριστεράς, Πράσινου Κινήματος, Σοσιαλιστικής Προοπτικής

Η Πράσινη Αριστερά, το Πράσινο Κίνημα και η Σοσιαλιστική Προοπτική συνεκτίμησαν ότι οφείλουν να εργαστούν από κοινού με στόχο να εκπονήσουν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και ένα ρεαλιστικό σχέδιο για ένα βιώσιμο μοντέλο ευημερίας που θα βελτιώνει την καθημερινότητα και θα δίνει λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα προβλήματα της κοινωνίας, ελπίδα στη Δημοκρατία, προστασία στον πλανήτη και όραμα στους πολίτες για να συμμετάσχουν στην επόμενη μέρα της ανασυγκρότησης της Ελλάδας.
Συντονιζόμαστε και εργαζόμαστε για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας η οποία θα στοχεύει στον μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας σε προοδευτική και οικολογική κατεύθυνση.
Κοινός μας τόπος η ριζική αναδιάταξη της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
Κοινός μας στόχος η συσπείρωση των όμορων δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων απέναντι στις αντιλαϊκές και αντιδημοκρατικές πολιτικές.
Εφόσον διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ανακοινώνουμε ότι έχει ξεκινήσει ο μεταξύ μας ανοιχτός διάλογος με στόχο τη συγκρότηση ενός κοινού πολιτικού σχεδίου και την προώθηση κοινών δράσεων των Αριστερών, Σοσιαλιστικών, Οικολογικών, Πράσινων και Δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας.
Η ανανέωση του πολιτικού συστήματος είναι εφικτή και απαραίτητη.
Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας καλούνται να ανταποκριθούν και να συνδιαμορφώσουν με την ενεργή τους στάση και πρακτική έναν νέο πολιτικό χώρο που βασικό στόχο θα έχει τη Βιώσιμη Κοινωνική Ευημερία.
Με την έναρξη της νέας χρονιάς θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή εκδήλωση με κεντρικό θέμα το πολιτικό σύστημα και τα αδιέξοδα της χώρας.

Γραφείο Τύπου Γραφείο Τύπου Γραφείο Τύπου
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
www.prasini-aristera.gr www.prasinokinima.gr www.sopro.gr