Πράσινο Ίδρυμα


ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ»

Το Πράσινο Ίδρυμα «Θεόφραστος» είναι μία επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτικής τεκμηρίωσης, που έχει σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση, με κάθε τρόπο, όλων των πτυχών του οικολογικού και πράσινου προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι προσωρινό, μέχρι το Ιδρυτικό Συνέδριο του Πράσινου Κινήματος, όπου το Πολιτικό Συμβούλιο που θα προκύψει, θα ορίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.