Διοικούσα Επιτροπή


 

Η Διοικούσα Επιτροπή η οποία έχει αναλάβει να οδηγήσει το «Πράσινο Κίνημα» στο πρώτο ιδρυτικό και εκλογικό συνέδριο είναι η εξής:

Πρόεδρος: Κώστας Καλογράνης

Μέλη: Θανάσης Ακρίβος

Νίκος Παπαδάκης

Νίκος Ντούρος

Λουκάς Τουμαζάτος

Κώστας Γιαννακάκης

Βαγγέλης Θεοδώρου

Θωμάς Βασιλείου

Γιάννης Μακρής

Ρία Ακρίβου

Μαρία Μπαζούκη

Γιάννης Τσαγκάδας

Χρήστος Παπακωνσταντίνου