Θέλουμε την ενδυνάμωση των πολιτών με διαφάνεια σε όλα και παράλληλη βελτίωση του κράτους δικαίου, σε μια ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση .

Προσπαθούμε συνεχώς να αναπτύξουμε μια Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τον εικοστό πρώτο αιώνα. Η εξεύρεση λύσης μπορεί να γίνει μόνο ακούγοντας τις ανησυχίες και τις ελπίδες των πολιτών.

Η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι όλοι εμείς, ανεξάρτητα από το πού προερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, τι μας αρέσει, τι αγαπάμε και τι θέλουμε να είμαστε. Είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία, βασισμένοι στις κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες ελευθερίας, αλληλεγγύης και δημοκρατίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να εγγυηθεί την ειρήνη και να προωθήσει την ευημερία των πολιτών της. Έχει δημιουργήσει υπερεθνικά θεσμικά όργανα, ανέπτυξε μόνιμη συνεργασία μεταξύ των εθνών και λειτουργούσε ως άγκυρα σταθερότητας, απαράμιλλη στην ευρωπαϊκή ιστορία. Δίνει ελπίδα σε πολλούς πολίτες εντός της ΕΕ καθώς και σε γειτονικές χώρες.

Ως Πράσινοι, πιστεύουμε στην ανάγκη μιας συνεχώς στενότερης Ένωσης και θέλουμε να την κάνουμε πιο δημοκρατική, συναφής και χρήσιμη για τους πολίτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε η ΕΕ να επαναπροσδιορίσει, να αλλάξει τις πολιτικές και τις προτεραιότητές της προς μια Πράσινη Νέα Συμφωνία, να μεταρρυθμίσει και να εκδημοκρατίσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να εξαρτάται λιγότερο από τα κράτη μέλη και πιο κοντά στους πολίτες της.

Επομένως, είμαστε κατά των διαπραγματεύσεων που περιθωριοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείουν τα εθνικά κοινοβούλια, τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό, καθώς με κάθε τέτοια συμφωνία οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Το Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πρασίνων ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό κόμμα που ιδρύθηκε το 2004 και το πρώτο που εισήγαγε μια πρωταρχική διαδικασία για να επιλέξει τους κυριότερους υποψήφιους για ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν μιλάμε μόνο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Την ζούμε!