Εξοικονόμηση της οικονομίας. Ο αγώνας μας για ένα νέο βιομηχανικό μοντέλο που μειώνει το οικολογικό μας αποτύπωμα και παρέχει πράσινες θέσεις εργασίας.

Οι βιομηχανίες μεταμορφώνονται γρήγορα και εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή. Σε αυτόν τον αιώνα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις που απαιτούν μια πλήρη αναμόρφωση του οικονομικού μας συστήματος.

Για να καταστήσουμε το μέλλον χωρίς ορυκτά και να προωθήσουμε βιώσιμους τρόπους παραγωγής και μεταφοράς, πρέπει να ξεκινήσουμε μια πράσινη μεταμόρφωση. Μια πράσινη οικονομία θα προσφέρει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες του μέλλοντος, ενώ παράλληλα θα εξαρτάται λιγότερο από την οικονομική ανάπτυξη. Οι ζωές μας είναι κάτι περισσότερο από το ΑΕΠ.

Υποστηρίζουμε τις πράσινες επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις τοπικές πρωτοβουλίες και προτρέπουμε για υπεύθυνη επιχειρηματική ηγεσία. Οι ημέρες του εταιρικού καπιταλισμού που εμπλουτίζουν μόνο μια χούφτα ενώ θέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους και τον πλανήτη, είναι αριθμημένες. Θέλουμε να βάλουμε πρώτα τους ανθρώπους και τον πλανήτη και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής της Ευρώπης, σήμερα και αύριο.

Δεσμευόμαστε επίσης να αγωνιστούμε για συμφωνίες θεμιτού εμπορίου που να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία των καταναλωτών, να συμμορφώνονται με τα πρότυπα για το περιβάλλον και την ασφάλεια, να μην υπονομεύουν το νομικό σύστημα, να εξαναγκάζουν τους μικρότερους ανταγωνιστές ή να απειλούν τη ζωή των αναπτυσσομένων χωρών.

Οι οικονομικές κρίσεις προκαλούν σοβαρές κοινωνικές κακουχίες και φτώχεια. Τα μέτρα λιτότητας έχουν αποδειχθεί ότι επιδεινώνουν το βιοτικό επίπεδο πολλών πολιτών αυξάνοντας περαιτέρω την ανεργία και περιορίζοντας την πρόσβαση στα βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω.

Συνεπώς, υποστηρίζουμε τις οικονομικές εγγυήσεις για τους πολίτες και τις πολιτικές ενεργών δαπανών για τη στήριξη της οικονομικής αναγέννησης και την αποκατάσταση της ελπίδας, ιδίως για τους νέους.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες απαιτήσεις στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας. Θέλουμε να δούμε περισσότερες επενδύσεις στη Δια Βίου Μάθηση για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Οι πράσινες θέσεις εργασίας θα είναι το μέλλον, επομένως οι μεταβάσεις εργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλές ώστε να αποφεύγεται η ανεργία και η φτώχεια.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: το τρέχον παραγωγικοποιητικό μοντέλο δεν έχει μέλλον. Είναι προφανές ότι χρησιμοποιούμε υπερβολικά πολλούς από τους φυσικούς πόρους του πλανήτη, προκαλώντας έτσι σοβαρή βλάβη στη βιόσφαιρα και θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών μας.


Μια τετραήμερη εβδομάδα για μια πιο πράσινη, ισότιμη και δικαιότερη Ελλάδα

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στις θέσεις εργασίας και την ανεργία είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Είναι επομένως επείγον να ανταποκριθεί τόσο στην οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία όσο και στην κρίση της κλιματικής αλλαγής. Σε όλη την ιστορική διαδρομή, η μείωση των ωρών εργασίας ήταν χρήσιμο εργαλείο σε περιόδους οικονομικής κατάρρευσης και ύφεση, αφού συνέβαλλε στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, στην αναδιανομή του πλούτου και την προώθηση της πραγματικής ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών. Είναι καιρός να αρχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της μείωση των ωρών εργασίας με την διερεύνηση και εφαρμογή πολιτικών, όπως η εβδομάδα εργασίας τεσσάρων ημερών ή η μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε 32. Τέτοιες πολιτικές πρέπει να διασφαλίζουν την ίδια αμοιβή, τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και την διατήρηση της ετήσιας άδειας, επιτρέποντας παράλληλα πρόσθετες προσλήψεις. Η κρίση του Covid και οι συνέπειές της έχει επαναφέρει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο, όπως αυτές καθορίζονται από την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση εργασιών. Τώρα που η ατζέντα για το κλίμα έχει αρχίσει να κερδίζει δυναμική, έχουμε την ευθύνη να αναδείξουμε και αυτή  την ύψιστη προτεραιότητά μας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε λύσεις από το παρελθόν που έχουν καταδικαστεί για αυξανόμενες ανισότητες: ο μετασχηματισμός πρέπει να είναι οικολογικός και κοινωνικός.

Η εισαγωγή μιας τετραήμερης εργάσιμης εβδομάδας η ή  μείωση της εργάσιμης εβδομάδας σε 32 ώρες με πλήρη μισθό συνεπάγεται τον μετασχηματισμό του σχεδιασμού της οικονομίας, η οποία θα μπορέσει να συμβάλλει  στην ευημερία των εργαζομένων, στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, σε μια μεγαλύτερη αναδιανομή του πλούτου, και να διασφαλίσει λιγότερη πίεση στους φυσικούς πόρους. Αναγνωρίζουμε ότι αυτός ο μετασχηματισμός μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσει σε κλαδικό επίπεδο για να διασφαλιστεί η επάρκεια εργατικού δυναμικού και να διασφαλιστούν συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Τα μέτρα που ελήφθησαν για την ανακούφιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων του COVID-19 είχαν ισχυρό αντίκτυπο στους εργαζόμενους με το σχεδόν καθολικό κλείσιμο μη ουσιωδών οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και σε τομείς, όπως ο τουρισμός στον οποίο εξέλειπε κάθε  βραχυπρόθεσμη σαφής λύση.

Επιπρόσθετα η πανδημία οδήγησε, αφενός στην ταχεία ψηφιοποίηση στον χώρο της εργασίας για την διατήρηση ορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ από την άλλη πλευρά  συνέβαλε στην ανάδειξη και προβολή ουσιαστικών και κοινωνικά απαραίτητων θέσεων εργασίας για τη διατήρηση της ζωής, που δεν είχαν την αναγνώριση που τους έπρεπε μέχρι τώρα.

Ως ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ συντασσόμαστε με τους Ευρωπαίους Πράσινους, και θέλουμε να ξεπεράσουμε την έννοια μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας που βασίζεται στην ατομική απόδοση στην κερδοφόρα εργασία. Ως εκ τούτου, βλέπουμε την μείωση των ωρών εργασίας ως μια ευκαιρία συμμετοχής του εργαζόμενου στην κοινωνία των πολιτών,  σε άλλες δραστηριότητες που τον ικανοποιούν και στην ανάληψης φροντίδας εαυτού και  άλλων.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ όπως και οι Ευρωπαίοι Πράσινοι αναγνωρίζουν τον βασικό ρόλο που έχουν παίξει τα συνδικάτα και τα εργατικά κινήματα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως η δημιουργία των σαββατοκύριακων,  καθώς και τον ρόλος της Διεθνούς Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) στη μείωση των ωρών εργασίας ανά ημέρα – αρχικά σε 8 ώρες το 1919. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε και να υποστηρίξουμε τα συνδικάτα για την υποστήριξη της μείωσης του ωραρίου εργασίας χωρίς συμβιβασμούς σε άλλα δικαιώματα στο χώρο εργασίας.

Από κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και δημοκρατική άποψη, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ όπως και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα θεωρεί ότι η μείωση των ωρών εργασίας θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως:

1) Προστασία του περιβάλλοντος Υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των διευρυμένων ωραρίων εργασίας και της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας προερχόμενης από τον άνθρακα και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η πορεία προς μια μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα είναι συναρτημένη με τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών και την προστασία των φυσικών πόρων. Επιπλέον, μια συντομότερη εβδομάδα θα άφηνε περισσότερο χρόνο για να εξάσκηση τις οικο- συνειδητών συνηθειών και χόμπι. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των πλανητικών ορίων και της βιωσιμότητας.

2) Ποιοτικός χρόνος, καλύτερη υγεία Η μετάβαση σε μια μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει να καθιερωθεί ένας λιγότερο αγχωτικός και υγιέστερος τρόπος ζωής. Το διευρυμένο ωράριο και η υπερβολική εργασία είναι γνωστό ότι προκαλούν σοβαρά επίπεδα στρες, επηρεάζοντας αρνητικά τον οργανισμό μας καθώς και την παραγωγικότητα των εταιρειών. Ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, όπως το άγχος και η εξάντληση, έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες στην ψυχική υγεία, που είναι μερικές φορές ανεπανόρθωτες. Η έλλειψη χρόνου μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι δίαιτες μας δεν είναι τόσο υγιείς όσο θα έπρεπε, προκαλώντας καρδιαγγειακά νοσήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το βάρος.

3) Αξιοποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της συνυπευθυνότητας Η επιμονή της ανισότητας των φύλων συνδέεται επίσης με την τρέχουσα δομή του χρόνου εργασίας. Οι γυναίκες συνήθως πιέζονται να μειώσουν το ωράριο εργασίας τους και στη συνέχεια να αποδεχτούν μειώσεις στις αποδοχές του με επιπρόσθετη πίεση να παρέχουν  εργασία χωρίς αμοιβή. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, με σοβαρές συνέπειες στην βιωσιμότητα των ταμείων. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων οδηγεί σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας για τις γυναίκες. Πολύ συχνά, ο οικογενειακός χρόνος εκλαμβάνεται λανθασμένα ως προσωπικός χρόνος. Οι μειωμένες ώρες εργασίας μπορούν να συμβάλουν στην εξισορρόπηση των ευθυνών μεταξύ των δύο εταίρων και ως εκ τούτου στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία της εργασίας αλληλεγγύης για την κοινωνική συνοχή.

4). Εμπλουτισμός της δημοκρατίας Η δημοκρατία απαιτεί χώρο για συμμετοχή. Εάν δεν απολαμβάνουμε ποιοτικό χρόνο, η συμμετοχή μας στην δημόσια σφαίρα υποβαθμίζεται στο παρασκήνιο και διατρέχουμε τον κίνδυνο άλλοι παράγοντες  να λαμβάνουν τον λόγο για λογαριασμό του πολίτη. Επομένως, η μείωση των ωρών εργασίας θα προωθήσει την κοινωνική συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις, η οποία θα ενισχύσει τις δημοκρατίες μας.

5) Εθελοντική εργασία Αυτή η μορφή μη αμειβόμενης εργασίας πρέπει να εκτιμάται. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία λόγω έλλειψης χρόνου. Η μείωση των ωρών εργασίας θα διασφαλίσει ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να συνεισφέρουν ενεργά στην κοινότητά, στις εθελοντικές οργανώσεις της κοινότητάς τους, ενισχύοντας κοινές ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή.

Όλες αυτές οι απόψεις συμπληρώνουν ένα παζλ που αντιπροσωπεύει το μοντέλο της ζωής που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Πράγματι, παρόλο που πρέπει να τερματίσουμε την ανασφάλεια στην εργασία και να ανακουφίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, πρέπει επίσης να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των εταιρειών, να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα για τον χρόνο εργασίας τροποποιώντας  το παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει να επανεξετάσουμε το οικονομικό μοντέλο και προχωρήσουμε προς νέα, πιο βιώσιμα πρότυπα οικονομιών με περιβαλλοντικούς  και κοινωνικούς όρους. Ως ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ όπως και οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, υποστηρίζουμε τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξεύρεση νέων ρυθμίσεων για τον χρόνο εργασίας με στόχο την μείωση των ωρών εργασίας με πλήρης αποζημίωση μισθού.

Επομένως, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ απαιτεί στην Ελλάδα, όπως παράλληλα το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

  • να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη συνεκτική μείωση των ωρών εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης διερεύνησης των δυνατοτήτων εφαρμογής σε χώρες που δεν το έχουν ακόμη πράξει και να θέσει σε εφαρμογή την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας ή την καθιέρωση εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως 32 ώρες. Τέτοιες πολιτικές πρέπει να διασφαλίζουν την ίδια αμοιβή, τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα καθώς και την ετήσια άδεια, επιτρέποντας παράλληλα πρόσθετες προσλήψεις. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.
  • να επιβάλει την εφαρμογή της οδηγίας για τους ελάχιστους μισθούς της ΕΕ διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων, με πλήρη σεβασμό στα εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας.
  • να διερευνήσει τις δυνατότητες συμφωνίας σε ένα κοινό ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της μείωσης της εβδομάδας εργασίας στο μέλλον σε τέσσερις ημέρες ή στην μείωση της εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε 32, χωρίς μείωση του μισθού, όπου αυτό είναι εφικτό.
  • να προσφέρει υποστήριξη, συμβουλές και καθοδήγηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για την μείωση του ωραρίου εργασίας τους, καθώς και να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση στην οργανωτική καινοτομία και να συνδράμει τη δημιουργία θέσεων εργασίας;
  • να ενισχύει τους κοινωνικούς εταίρους, όπως τα συνδικάτα στα κράτη μέλη και άλλα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • να διασφαλίσει ότι τα τρέχοντα πρότυπα χρόνου εργασίας τηρούνται και εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, το Πράσινο Κίνημα στην Ελλάδα, όπως και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα καλεί συνδικάτα, εργοδότες, κράτη μέλη, καθώς και κατά περίπτωση, περιφερειακές διακυβερνήσεις :

  • να ενεργοποίησουν τον κοινωνικό διάλογο για την εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής για τη μείωση των ωρών εργασίας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα πρέπει να εκτελούνται με συντονισμένο τρόπο και σε διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς.
  • να αντιμετωπίσουν όλες τις κατάλληλες εργατικές μεταρρυθμίσεις με την ανάλογη προσαρμογή του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνεισφορών με οικολογική και κοινωνική αντίληψη και όχι μέσα από πολιτικές λιτότητας.
  • Να λάβουν μέτρα για να μειωθεί ο υπερβολικός χρόνος εργασίας των υπερβολικά απασχολημένων εργαζομένων, όπως στην υγεία και στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου του μέτρου της πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού. Μόνιμη μείωση των ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να προς την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας.

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ