Εξοικονόμηση της οικονομίας. Ο αγώνας μας για ένα νέο βιομηχανικό μοντέλο που μειώνει το οικολογικό μας αποτύπωμα και παρέχει πράσινες θέσεις εργασίας.

Οι βιομηχανίες μεταμορφώνονται γρήγορα και εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή. Σε αυτόν τον αιώνα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις που απαιτούν μια πλήρη αναμόρφωση του οικονομικού μας συστήματος.

Για να καταστήσουμε το μέλλον χωρίς ορυκτά και να προωθήσουμε βιώσιμους τρόπους παραγωγής και μεταφοράς, πρέπει να ξεκινήσουμε μια πράσινη μεταμόρφωση. Μια πράσινη οικονομία θα προσφέρει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες του μέλλοντος, ενώ παράλληλα θα εξαρτάται λιγότερο από την οικονομική ανάπτυξη. Οι ζωές μας είναι κάτι περισσότερο από το ΑΕΠ.

Υποστηρίζουμε τις πράσινες επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις τοπικές πρωτοβουλίες και προτρέπουμε για υπεύθυνη επιχειρηματική ηγεσία. Οι ημέρες του εταιρικού καπιταλισμού που εμπλουτίζουν μόνο μια χούφτα ενώ θέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους και τον πλανήτη, είναι αριθμημένες. Θέλουμε να βάλουμε πρώτα τους ανθρώπους και τον πλανήτη και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής της Ευρώπης, σήμερα και αύριο.

Δεσμευόμαστε επίσης να αγωνιστούμε για συμφωνίες θεμιτού εμπορίου που να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία των καταναλωτών, να συμμορφώνονται με τα πρότυπα για το περιβάλλον και την ασφάλεια, να μην υπονομεύουν το νομικό σύστημα, να εξαναγκάζουν τους μικρότερους ανταγωνιστές ή να απειλούν τη ζωή των αναπτυσσομένων χωρών.

Οι οικονομικές κρίσεις προκαλούν σοβαρές κοινωνικές κακουχίες και φτώχεια. Τα μέτρα λιτότητας έχουν αποδειχθεί ότι επιδεινώνουν το βιοτικό επίπεδο πολλών πολιτών αυξάνοντας περαιτέρω την ανεργία και περιορίζοντας την πρόσβαση στα βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω.

Συνεπώς, υποστηρίζουμε τις οικονομικές εγγυήσεις για τους πολίτες και τις πολιτικές ενεργών δαπανών για τη στήριξη της οικονομικής αναγέννησης και την αποκατάσταση της ελπίδας, ιδίως για τους νέους.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες απαιτήσεις στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας. Θέλουμε να δούμε περισσότερες επενδύσεις στη Δια Βίου Μάθηση για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Οι πράσινες θέσεις εργασίας θα είναι το μέλλον, επομένως οι μεταβάσεις εργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλές ώστε να αποφεύγεται η ανεργία και η φτώχεια.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: το τρέχον παραγωγικοποιητικό μοντέλο δεν έχει μέλλον. Είναι προφανές ότι χρησιμοποιούμε υπερβολικά πολλούς από τους φυσικούς πόρους του πλανήτη, προκαλώντας έτσι σοβαρή βλάβη στη βιόσφαιρα και θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών μας.