Πιστεύουμε σε ένα μέλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια.

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί βασική πρόκληση για τον πλανήτη μας αυτόν τον αιώνα. Η συμφωνία των Παρισίων αποτέλεσε επιτυχία στον ορίζοντα στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τώρα είναι καιρός να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των κοινά συμφωνημένων κλιματικών στόχων. Οι Πράσινοι κατέχουν εφικτές και αξιόπιστες έννοιες και στρατηγικές για τη μετάβαση προς ένα πράσινο μέλλον και έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό σημαντικών δράσεων για την πολιτική για το κλίμα.

Για εμάς, η δράση για το κλίμα δεν είναι μια ωραία προσθήκη σε άλλο περιεχόμενο πολιτικής που να φαίνεται οικολογική όταν θεωρείται χρήσιμη. Αντ’ αυτού, είναι η ίδια η ουσία του πολιτικού μας αγώνα και θα συνεχίσουμε να είμαστε ασυμβίβαστοι με την ανάγκη συγκεκριμένων πολιτικών για το κλίμα.

Αντιμετωπίζουμε ήδη τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών που προκαλούνται από τον άνθρωπο: η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η εξάπλωση των ερήμων, οι πιο έντονες καιρικές συνθήκες όπως οι καταιγίδες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, και η τήξη αρκτικού πάγου και παγετώνων.

Πρέπει να αναληφθούν ενέργειες, τώρα και όχι αργότερα. Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί μέρος του πράσινου πολιτικού μας DNA. Διατηρούμε την αρχή της κλιματικής δικαιοσύνης και το όραμά μας για ένα μέλλον χωρίς ορυκτά σε όλες μας τις δυνάμεις.

Πρέπει να δημιουργήσουμε πηγές ανανεώσιμης ενέργειας που θα αντικαταστήσουν και δεν θα συμπληρώσουν τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των παλαιών πηγών ενέργειας, χωρίς να προκληθούν μεγάλες διακοπές ή να δημιουργηθεί ενεργειακή φτώχεια.

Θέλουμε να περιορίσουμε τη διάρκεια ζωής των πυρηνικών σταθμών και των σταθμών άνθρακα, να κάνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσιτές σε όλους και να ενθαρρύνουμε τους επενδυτές, τους πόρους και τις πόλεις να μειώσουν τους οικονομικούς τους δεσμούς με τον τομέα των ορυκτών καυσίμων με την εκποίηση.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στους κλιματικούς στόχους, πρέπει επίσης να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση και να προωθήσουμε αειφόρους τρόπους μεταφοράς. Υποστηρίζουμε περισσότερες και καλύτερες δημόσιες μεταφορές και κοινή κινητικότητα: χρήση ποδηλάτων, κοινή χρήση αυτοκινήτων.

Ο αγώνας για μια καλύτερη κλιματική και χωρίς εκπομπές τεχνολογίες απαιτεί κοινή προσπάθεια και συνεπείς και εφικτές πολιτικές λύσεις. Βλέπουμε ήδη ότι έχουν ληφθεί πολλά ενθαρρυντικά βήματα – αλλά ακόμη περισσότερα μπορούν να γίνουν.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι δυνατή η μετάβαση προς ένα πιο πράσινο μέλλον!