Οι επόμενες ευρωεκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας. Η χώρα μας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και αντιμετωπίστηκε ως ο πιο αδύναμος κρίκος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πράσινο Κίνημα προτείνει μία νέα οικονομική αρχιτεκτονική για την ευρωζώνη, με βάση τις μέχρι τώρα εμπειρίες μας αλλά και την ανάγκη να συνδυάσουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία με τη βιώσιμη ευημερία για όλους. Προτείνουμε τα εξής:

  1. Ολοκληρωμένο Σύμφωνο Φορολογικής Σύγκλισης, με Ευρωπαϊκό Φόρο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, Ευρωπαϊκή κλιματική/ενεργειακή συνεισφορά, τερματισμό του σημερινού φορολογικού ανταγωνισμού υπέρ των επιχειρήσεων, πλήρη εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων.
  2. Μεγάλη αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, για έργα πράσινων υποδομών. Αύξηση ανάλογη της αναγκαίας πανευρωπαϊκής δημόσιας παρέμβασης, συνδυασμένη με έκδοση επενδυτικών ευρωομολόγων.
  3. Ολοκληρωμένη εποπτεία για τα οικονομικά μεγέθη, που θα ενσωματώνει πλήρως την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και δε θα εστιάζει μονόπλευρα στο δημόσιο έλλειμμα και το χρέος.
  4. Δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου με δημοκρατικό έλεγχο, με μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων και έκδοσης ευρωομολόγων για το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους των χωρών μελών.
  5. Αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους στις χώρες όπου δεν είναι πια βιώσιμο.
  6. Παράλληλη εξυγίανση και αυστηρή ρύθμιση του τραπεζικού τομέα.