1. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

Σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ με ταυτόχρονη εισροή χρημάτων από την εξοικονόμηση που θα προκύψει από την αλλαγή των συμβατικών λαμπτήρων σε led σε όλη την χώρα. Υπολογίζεται ότι από την αλλαγή σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, σε όλους τους δημόσιους χώρους και σε όλα τα δημόσια κτίρια, η εξοικονόμηση θα αποφέρει από 1,8- 2,2, δις ευρώ ετησίως.

  1. Περιβαλλοντικοί φόροι χωρίς εισπρακτικό χαρακτήρα

Οι περιβαλλοντικοί φόροι πρέπει να ξεφύγουν από την εισπρακτική λογική και να είναι εισοδηματικά ουδέτεροι. Χρειάζεται να σχεδιαστούν κυρίως ως εργαλεία ενθάρρυνσης και αποθάρρυνσης δραστηριοτήτων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, και οι εισπράξεις τους να επιστρέφουν άμεσα στην κοινωνία. Η ενεργοποίηση του Φόρου Στερεών Καυσίμων για τη διάθεση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, η δημοπράτηση των «δικαιωμάτων εκπομπής» διοξειδίου του άνθρακα από το 2013, η προωθούμενη φορολόγηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη θέρμανση κτιρίων  (με προσαρμοσμένη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης όπου αυτός ήδη εφαρμόζεται) πρέπει να συνδυαστούν με απαλλαγή των πρώτων 100-200 ευρώ κάθε μηνιαίας μισθοδοσίας από ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, ώστε να αποτελούν «ουδέτερους φόρους». Μέρος των εσόδων θα πρέπει επίσης να διοχετευθεί σε ενίσχυση των επιδομάτων ανεργίας, ενώ τα υπόλοιπα να διατεθούν εξ ολοκλήρου σε προώθηση εναλλακτικών λύσεων, όπως μονώσεις και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, χρήση ανανεώσιμων πηγών όπως βιομάζας (pellets) ή ήπιας γεωθερμίας, αλλά και υποδομές φιλικές με το περιβάλλον για τη δημόσια συγκοινωνία.

  1. Κίνητρα στο Πράσινο επιχειρείν και ΒΙΟ επιχειρείν

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα βιολογικά προϊόντα και καλλιέργειες, με το πράσινο επιχειρείν και με υπηρεσίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον να έχουν ως κίνητρο μικρότερο ποσοστό φορολόγησης επί των κερδών. Επίσης οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ολιστικά την κυκλική οικονομία και έχουν πάνω από 90% επαναχρησιμοποίηση να έχουν γενναία έκπτωση στον φορολογικό συντελεστή

  1. Ανασχεδιασμό του ΦΠΑ με νέα κριτήρια

Το Πράσινο Κίνημα πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί το «πακέτο του νοικοκυριού» όπου βασικά είδη για την αξιοπρεπή διαβίωση θα πρέπει να έχουν πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή.  Παράλληλα με τον παραδοσιακό διαχωρισμό σε είδη πρώτης ανάγκης και πολυτελείας, είναι ανάγκη να διαβαθμιστεί με βάση την ανάγκη να  προωθηθούν κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, με υψηλή συνεισφορά εργασίας, ή με σχετικά μεγάλη ελληνική προστιθέμενη αξία. Στην πρώτη κατηγορία θα ανήκει, για παράδειγμα,  η καθιέρωση μειωμένου συντελεστή  για τα βιολογικά προϊόντα, την ανακύκλωση πρώτων υλών, τις εργασίες μόνωσης κτιρίων, τις συσκευές ενεργειακής κλάσης Α++.  ή τους καυστήρες βιομάζας και τα πέλλετς καθώς επίσης και οι Πράσινες Προμήθειες σε όλο το δημόσιο τομέα.

  1. Δικαιότεροι κανόνες έκπτωσης αποδείξεων

Πλήρης έκπτωση για όλες τις βασικές δαπάνες διαβίωσης και τις επισκευαστικές εργασίες, ενώ αποδείξεις για καταναλωτικά είδη και για επιπλέον υπηρεσίες να εκπίπτουν μόνο  μέχρι ένα ανώτατο όριο. Προτείνουμε επίσης να εκπίπτουν οι δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ και μονώσεις κατοικίας από τους ιδιοκτήτες, αλλά και (υπό όρους) η κάλυψη ζημιών σε μικρομεσαία προσωπική επιχείρηση ή ΕΠΕ, όταν ο φορολογούμενος είναι ταυτόχρονα εργαζόμενος σε αυτήν.

  1. Προστασία  των θέσεων εργασίας

θα πρέπει συνολικότερα να είναι στις προτεραιότητες του φορολογικού σχεδιασμού. Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας δημιουργούνται από μικρές κυρίως επιχειρήσεις, προτείνουμε τη θέσπιση αφορολόγητου ποσού ανά θέση εργασίας για κάθε επιχείρηση, με όριο τις 10-15 πρώτες θέσεις εργασίας.  Ειδικό, ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς θα πρέπει να θεσπιστεί για τις κοινωνικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία, με παράλληλες δικλείδες που θα αποτρέπουν τον κίνδυνο καταχρηστικής εκμετάλλευσης του από επιχειρήσεις που θα εμφανίζονται μόνο κατ’ όνομα ως κοινωνικές.