Το μετρο για τις πλαστικες σακούλες όπως εφαρμόστηκε δεν είναι περιβαλλοντικό αλλά καθαρά εισπρακτικό. Πάλι πρόχειρα, πάλι χωρίς πολιτικό στρατηγικό σχεδιασμό πάρθηκε ένα φοροεισπρακτικό μέτρο δήθεν για να βελτιωθεί το οικολογικο αποτύπωμα στη χώρα μας. Το Πράσινο Κίνημα πιστεύει ότι οι πλαστικές σακούλες πρέπει να καταργηθούν τελείως. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρξει η σχετική προεργασία, η οποία θα λύσει όλα τα προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας που προκύπτουν στην κοινωνία.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ — Παίρνουμε Θέση — Η Πολιτική στην Πράξη