Δύο χρόνια μετά τη Συμφωνία των Παρισίων,η ΕΕ γίνεται Ηγέτης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η επιτροπή παρουσιάζει πρωτοβουλίες για μια δίκαιη κοινωνία και μια σύγχρονη οικονομία.Η ΕΕ εξακολουθεί να δεσμεύεται για τη μείωση στις εγχώριες εκπομπές κατά τουλάχιστον 40% μεταξύ 1990 και 2030.Έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη του στόχου για το 2020 και την οριστικοποίηση της νομοθεσίας για το κλίμα,που αφορά την επόμενη δεκαετία.
Το Πράσινο Κίνημα είναι αναφανδόν υπέρ των πολιτικών που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,προσβλέποντας σε ένα καλύτερο αύριο στον πλανήτη για τα παιδιά μας.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ—Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στη Πράξη