Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ χαιρετίζει την είσοδο στη Βουλή του νομοσχεδίου για την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για πάγια θέση μας, την οποία έχουμε εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, εκτός από την απλή αναλογική υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα στην λειτουργικότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διαφωνούμε ριζικά με την πρόταση που έχει κατατεθεί για να μπει πλαφόν εισόδου στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Σε δήλωσή του ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε τα εξής: «Στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν προτάσεις παραγωγικής ανασυγκρότησης και νέα βιώσιμα μοντέλα οικονομίας και διαχείρισης. Η απλή αναλογική θα δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργότερα κύτταρα της δημοκρατίας, τα οποία ήταν ανενεργά και μπορούν να προσδώσουν νέα ώθηση στον αγώνα για τη βιώσιμη ευημερία των πολιτών. Ωστόσο, εμείς ως ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ προτείνουμε και ένα πλέγμα αλλαγών, για την καλύτερη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης» 

Σε δήλωσή της η συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Ρία Ακρίβου δήλωσε τα εξής : «Η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενθάρρυνση της παραγωγής και της κατανάλωσης στην πηγή, την επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής, την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την έμφαση στην ποιότητα ζωής, την προστασία της υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. Η απλή αναλογική αν συνδυαστεί και με συγκεκριμένες αλλαγές στη φιλοσοφία της αυτοδιοίκησης, θα μπορέσει να εισάγει μία νέα εποχή με πολλά οφέλη για την κοινωνία και τους πολίτες».

Οι προτάσεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι εξής:

Διεκδικούμε ισχυρή αυτοδιοίκηση με:

 • Ουσιαστικές αρμοδιότητες επιτελικού σχεδιασμού σε βασικούς τομείς όπως τη χωροταξία, τις μεταφορές, την περιβαλλοντική διαχείριση και την παιδεία.
 • Φορολογική αποκέντρωση από κάτω προς τα πάνω όπως συμβαίνει στις χώρες τις Ε.Ε.
 • Οικονομική αυτοδυναμία, με μέρος των δημόσιων εσόδων να παραμένει στην περιφέρεια ή το Δήμο όπου εισπράχθηκε.
 • Ξεκάθαρος διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων για να μην ταλαιπωρείτε ο δημότης και η δημόσια διοίκηση.
 • Εκλογή των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων με απλή αναλογική, ψηφοδέλτια χωρίς υποχρεωτικά επικεφαλής, μετεκλογικές συνεργασίες σε προγραμματική βάση.
 • Θεσμούς δημοψηφισμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλιών πολιτών, για τις τοπικές αρμοδιότητες. Με ένα συγκεκριμένο αριθμό ψήφων (που θα προκύπτει από ποσοστό επί των ψηφισάντων στις εκλογές) να μπορεί η κοινωνία των πολιτών να μπλοκάρει αποφάσεις περιφερειακών/δημοτικών συμβουλίων αλλά και να βάζει θέματα προς συζήτηση με εισηγητή από την κοινωνία των πολιτών.
 • Ισχυροποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επιστημονικό επιτελείο, με δικαίωμα να έχει μετακλητό επιστημονικό προσωπικό ο κάθε περιφερειάρχης/δήμαρχος, για αρχιτέκτονες, γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους, δημοσιογράφους.
 • Ισχυροποίηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, των Συμβουλίων Μεταναστών και των Συμβουλίων Νέων που έχουν ατονήσει.
 • Περισσότερη δημοκρατία με τα γραφεία των παρατάξεων εντός Περιφέρειας/ Δημαρχείου. Όποιος περιφερειάρχης/δήμαρχος δεν συμμορφωθεί να εκπίπτει.
 • Λέμε τέλος στον λαϊκισμό με τους μισθούς των αντιδημάρχων. Όποιος εργάζεται πρέπει και να αμείβεται. Αλλά ταυτόχρονα ο κάθε αντιπεριφερειάρχης/αντιδήμαρχος να είναι υποχρεωμένος κάθε έτος θητείας του να κάνει δημόσιο απολογισμό στο Περιφερειακό/ Δημοτικό συμβούλιο και να το αναρτά στο ιστολόγιο του οικείου OTA.
 • Παράλληλα να υπάρχει ένα μίνιμουμ ποσό ως έξοδα παράστασης για τους περιφερειακούς/δημοτικούς συμβούλους.
 • Κάθε Δήμαρχος να έχει τη δυνατότητα για το διάστημα της θητείας του και μόνο να προσλαμβάνει ως ειδικούς συμβούλους, έναν αρχιτέκτονα, έναν περιβαλλοντολόγο, έναν γεωπόνο και έναν δημοσιογράφο.
 • Δεν συμφωνούμε με τον αποκλεισμό των γενικών γραμματέων των Δήμων από τις υποψηφιότητες. Να παραμείνει αυτό που ισχύει μέχρι τώρα, δηλαδή αν παραιτηθούν ως την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων να μπορούν να είναι υποψήφιοι.
 • Η κάθε ελεγκτική αρχή να κάνει έλεγχο νομιμότητας και όχι έλεγχο σκοπιμότητας επί των αποφάσεων του Περιφερειακού/Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Ψηφιακή και ηλεκτρονική ολοκλήρωση των υπηρεσιών των περιφερειών/δήμων αλλά και της λειτουργίας του περιφερειακού/δημοτικού συμβουλίου. Οι Περιφερειακοί/ Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν στην διάθεσή τους φορητούς υπολογιστές με διαδικτυακή επικοινωνία. Να σταματήσει η παράλογη και αντιοικολογική κατασπατάληση του χαρτιού. Η εξοικονόμηση που θα γίνει από την αλόγιστη και περιβαλλοντικά απαράδεκτη κατάχρηση του χαρτιού, θα εξισορροπήσει το κόστος του υπολογιστή.
 • Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατεύθυνση των επενδύσεων για τις «έξυπνες πόλεις» και στην ψηφιακή μεταστροφή των παρερχομένων υπηρεσιών των ΟΤΑ.
 • Νέα πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και μεγαλύτερα ποσοστά ανάκτησης των υλικών. Νέες πράσινες αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία.
 • Εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας με συγκεκριμένες πολιτικές όπως η αλλαγή των συμβατικών λαμπτήρων με led, η αγορά ηλεκτροκίνητων δημοτικών αυτοκινήτων κτλ.
 • Ανακοίνωση – στόχου ως ποσοστό αύξησης πρασίνου σε κάτοικο/τετραγωνικό μέτρο και εκπόνηση ειδικών μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Υποχρεωτικά τουλάχιστον το 15% των προμηθειών κάθε Περιφέρειας/Δήμου να είναι από τις Πράσινες Προμήθειες.
 • Αλλαγή της φιλοσοφίας του Πράσινου Ταμείου με νέα εργαλεία, για να αυξηθεί το οικολογικό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή.
 • Διαφάνεια και δημοκρατία παντού σε όλες τις λειτουργίες, με ζωντανή διαδικτυακή προβολή των περιφερειακών/δημοτικών συμβουλίων προς ενημέρωση των πολιτών.
 • Όλες οι επιτροπές να είναι διαπαραταξιακές με τη μέθοδο της απλής αναλογικής παντού, χωρίς αποκλεισμούς.
 • Τα προγράμματα και ο προεκλογικός αγώνας των παρατάξεων και των κομμάτων να προβάλλονται χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις μέσω του περιφερειακού/δημοτικού διαδικτύου, με παράλληλη απαγόρευση της αφισορύπανσης
 • Άμεση, αυθημερόν, έκδοση λειτουργίας κάθε επιχείρησης με την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 • Θεσμοθέτηση ορίου τουλάχιστον 40% συμμετοχής γυναικών στα ψηφοδέλτια και στη σύνθεση των συλλογικών  οργάνων της Τ.Α.
 • Ασυμβίβαστο με άλλες πολιτικές ιδιότητες όπως βουλευτής-δημοτικός σύμβουλος και βουλευτής-περιφερειακός σύμβουλος
 • Επανίδρυση ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), με μεταφορά εξ ολοκλήρου των αρμοδιοτήτων στους Δήμους.
 • Εγκατάσταση των ηλεκτρονικά εκσυγχρονισμένων  Δημοτικών Βιβλιοθηκών μέσα στα σχολεία
 • Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου ΟΤΑ (Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή).
 • Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ σε κοινωνική και αναπτυξιακή κατεύθυνση.
 • Παραμονή του δημόσιου  χαρακτήρα των δημοτικών υπαλλήλων καθώς την μη ιδιωτικοποίηση φορέων όπως η αποκομιδή απορριμμάτων και οι το πράσινο. Κατάργηση του νομοσχεδίου για την μετακίνηση υπαλλήλων. Περισσότερα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Άμεση επιστροφή όλων των υπαλλήλων συμβασιούχων και μονίμων που έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια.
 • Αλλαγή των πολιτικών για τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα, με ανάπτυξη του εθελοντικού φιλοζωικού κινήματος και ειδικά νομοθετήματα για τις αρμοδιότητες των Δήμων. Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ έχει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση για τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το Πράσινο Κίνημα είναι υπέρ της απλής αναλογικής σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Η παλαιότερη διασφάλιση ότι το πρώτο κόμμα έχει σχεδόν σίγουρη την αυτοδυναμία, έχει οδηγήσει σε ένα πολιτικό σύστημα με επίπλαστη αυτάρκεια, όπου η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στον αρχηγό και το στενό του κύκλο. Η απλή αναλογική θα αυξήσει την πίεση στις ηγεσίες, θα ενισχύσει τη δημοκρατική τους λειτουργία και θα περιορίσει τα εσωτερικά πελατειακά συστήματα στα κόμματα εξουσίας. Επιπλέον η απλή αναλογική είναι το μόνο σύστημα που κατοχυρώνει την ισότητα της ψήφου των πολιτών και αναχαιτίζει την έφοδο των κομματικών στρατών για τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού. Ειδικά στην αυτοδιοίκηση με το στρεβλό πλειοψηφικό σύστημα είχαμε περιπτώσεις όπου παρατάξεις με λιγότερο από το ¼ των ψήφων έπαιρναν τα 3/5 των εδρών αλλοιώνοντας της βούληση των πολιτών.

Το Πράσινο Κίνημα προτείνει :

 • Αλλαγή εκλογικού νόμου με καθιέρωση απλής αναλογικής σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες από τις επόμενες εκλογές.
 • Μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, όπου η μεγαλύτερη να μην ξεπερνά τις 20 έδρες εκλογής.
 • Διάλογος, με συμμετοχή και των ίδιων των νέων, για τη σκοπιμότητα να δοθεί δικαίωμα ψήφου από τα 16 χρόνια. Εκλογιμότητα από τα 21 χρόνια.
 • Ανώτατο όριο δύο συνεχόμενων θητειών, σε όλα τα αιρετά και κυβερνητικά αξιώματα.
 • Σταθερή ημερομηνία εκλογών ανά 4ετία. Ενδεχόμενη εμβόλιμη/πρόωρη εκλογή θα αφορά μόνο το εναπομένον υπόλοιπο της αρχικής 4ετίας (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απομένουν λιγότεροι από 6 μήνες θητείας), ώστε να αποθαρρύνεται η προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
 • Πρόβλεψη να μένουν κενές οι έδρες που αντιστοιχούν στα λευκά ψηφοδέλτια.
 • Ασυμβίβαστο για ταυτόχρονη κατοχή θέσεων βουλευτή και υπουργού με αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας κατά τη διάρκεια θητείας βουλευτή σε υπουργική θέση.
 • Στον ισολογισμό των κομμάτων δημοσιοποιείται, ως επιπλέον κρατική επιχορήγηση, το κόστος των εργαζομένων τους που μισθοδοτούνται από το Δημόσιο. Αναλογικά ισότιμη μεταχείριση των νέων πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο.
 • Λογοδοσία για την χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων. Τα κόμματα κάθε χρόνο εκτός από τον ισολογισμό τους να δημοσιοποιούν και απολογισμό δράσεων όπου να αναλύουν και τον τρόπο που δαπανήθηκαν τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης.
 • Σύνδεση της βουλευτικής αποζημίωσης και με το έργο που αποδίδουν. Το 50% της αποζημίωσης θα συνδέεται αναλογικά με την παρουσία τους στις συνεδριάσεις της ολομέλειας. Το 25% της βουλευτικής αποζημίωσης συνδέεται με την παρουσία των βουλευτών στις επιτροπές που συμμετέχουν και θα μειώνεται αναλογικά με τις απουσίες τους.
 • Υπουργική και βουλευτική ασυλία αυστηρά οριοθετημένη στα θέματα καθαρά πολιτικού χαρακτήρα. Μέχρι να αναθεωρηθεί η σχετική συνταγματική διάταξη, δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων να μην εμποδίζουν με την ψήφο των βουλευτών τους τη δικαστική διερεύνηση καμιάς ποινικής εκκρεμότητας πολιτικών προσώπων.
 • Ρητή συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης των κομμάτων για δημοκρατική λειτουργία

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη