Με μεγάλη απογοήτευση, πληροφορηθήκαμε ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις επτά χώρες οι οποίες δεν υπέβαλαν αναλυτικό εθνικό σχέδιο, για την Ενέργεια και το Κλίμα, ως όφειλε, στο πλαίσιο των συνολικών στόχων για το 2030 που είχαν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Συμφωνία του Παρισιού.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα είχε υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία ήταν δεσμευτική στους στόχους για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενεργειακή Πολιτική.

Το Πράσινο Κίνημα, είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για την εξέλιξη αυτή και μάλιστα, στη Δ.Ε.Θ., είχε καταθέσει συγκεκριμένο πλέγμα προτάσεων προς στην κατεύθυνση αυτήν.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση Συ.Ριζ.Α.ΑΝ.ΕΛ. – Οικολόγων Πράσινων και σήμερα Συ.Ριζ,Α -Οικολόγων Πράσινων, όπως αποδείχθηκε και πρόσφατα, δεν έχει καμία πολιτική κατεύθυνση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο πλεύσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι 16 προτάσεις του Πράσινου Κινήματος για την Κλιματική Αλλαγή είναι οι εξής:

1. Άμεση έρευνα για την προσαρμογή του συνόλου των δραστηριοτήτων και των φυσικών βιοτόπων της χώρας στην κλιματική αλλαγή, όπου θα περιγράφεται η παρούσα κατάσταση, οι προβλέψεις για το μέλλον και οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις.

2. Μετάβαση σε οικονομία χαμηλού άνθρακα μέχρι το 2050 με σταδιακή απεξάρτηση από την χρήση ορυκτών καυσίμων. Άμεσος φιλόδοξος σχεδιασμός για να ανοίξει η αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

3. Εθνικό Σχέδιο για την αντικατάσταση όλων των συμβατικών λαμπτήρων σε led, στον οδοφωτισμό και σε όλα τα δημόσια και δημοτικά κτήρια.

4. Σχεδιασμός για τη σταδιακή βελτίωση του κτηριακού προβλήματος στις θερμικά επιβαρυμένες περιοχές των πόλεων, που συνήθως είναι και οι φτωχότερες.

5. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις με βάση την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής.

6. Νομοθετική ρύθμιση για την αναγκαστική εισαγωγή των «πράσινων προμηθειών» στο δημόσιο, σε ποσοστό τουλάχιστον 15%, για αρχή.

7. Άμεση ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής των υδάτινων πόρων και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να είναι βασική παράμετρος οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Προτεραιότητα σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.

8. Επαναδραστηριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης.

9. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσαρμογής της χώρας στην κλιματική αλλαγή, με ορίζοντα εξαετίας 2019 – 2025 και δέσμευση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα και το ΕΣΠΑ

10. Αλλαγή της παλαιολιθικής φιλοσοφίας διοίκησης και διαμοίρασης πόρων του Πράσινου Ταμείου.

11. Αλλαγή φιλοσοφίας στο επίδομα θέρμανσης και μετατροπή του σε επίδομα μόνωσης.

12. Νομοθέτηση και εισαγωγή στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

13. Να επανέλθει το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων αλλά μόνο για τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

14. Αύξηση του αριθμού των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και επιτάχυνση διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

15. Πλήρης ψηφιοποίηση του Δημόσιου Τομέα και εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος στη χρήση του χαρτιού.

16. Αλλαγή μοντέλου, για τα Δάση, με έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων οικολογικών κατασβεστικών υλικών στον σχεδιασμό. (Κατά μέσο όρο 400 εκ. ετησίως για καταστολή και 20 εκ. για πρόληψη)

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Συμπρόεδρος του Πρασίνου Κινήματος, Κώστας Καλογράνης, δήλωσε τα εξής:

«Είναι απαράδεκτο, η Ελλάδα, να είναι ουραγός στις προτάσεις για την κλιματική αλλαγή και για την αλλαγή φιλοσοφίας στην ενεργειακή πολιτική.

Η χώρα μας, με το περίσσευμα ήλιου, να έχει πολιτικές άνθρακα και λιγνίτη και όχι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επίσης, το θέμα της κλιματικής αλλαγής πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα αφού, εκτός των άλλων, δεσμευόμαστε και από τη Συμφωνία του Παρισιού.

Το Πράσινο Κίνημα, παραμένει πιστό, στις θέσεις του για έναν νέο Ενεργειακό Εθνικό Σχεδιασμό, που θα έχει ως βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά είναι το μόνο κόμμα που έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την κλιματική αλλαγή».