Η Κλιματική Αλλαγή είναι εδώ και η Πολιτική Προστασία απαιτεί άλλο μείγμα πολιτικής.

Δεν μπορεί όταν βρέχει παραπάνω να πλημμυρίζουμε, όταν φυσάει παραπάνω να καιγόμαστε από τις πυρκαγιές και όταν χιονίζει παραπάνω να μην υπάρχει ρεύμα για μία εβδομάδα.

Είμαστε υπέρ ενός νέου μοντέλου πρόληψης στην πολιτική προστασία προτείνοντας ένα ανεπτυγμένο σύστημα προστασίας δασών. Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, νέα οικολογικά κατασβεσικά υλικά και υλοποιούμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα δάση.

Ομοίως υποστηρίζουμε την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Παράλληλα προωθούμε και κατοχυρώνουμε τον θεσμό της Παλαϊκής άμυνας με την άμεση και οργανωμένη εθελοντική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας ως απάντηση σε αναποτελεσματικούς κρατικούς μηχανισμούς.

Το Πράσινο Κίνημα, επαναφέρει την πρότασή του για τη δημιουργία εξειδικευμένων επιτροπών Αντιπυρικής Θωράκισης, Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και Αντιμετώπισης Χιονόπτωσης.

Με εξειδίκευσες ασκήσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων , όχι την ώρα της κρίσης αλλά σε προηγούμενο χρόνο με την συμμετοχή των πολιτών. Τη δημιουργία, συγκεκριμένου ανά κατηγορία εθελοντικού σώματος πολιτών.

Την πρόσληψη προσωπικού που θα επιμορφωθεί και θα εξειδικευτεί στις προληπτικές λειτουργίες που πρέπει να γίνουν ανά κατηγορία φυσικής καταστροφής και στη συγκεκριμένη δράση που πρέπει να κάνει την ώρα της κρίσης.

Να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και εξειδικευμένα υλικά αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Να υπάρξει ενημέρωση στα σχολεία για την στάση που πρέπει να κρατήσουν οι πολίτες ανά κατηγορία φυσικής καταστροφής.

Να προσλάβουν πάλι τους δασεργάτες δασοπροστασίας, που έχουν εξειδικευτεί και πιστοποιηθεί για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες να μην συζητάμε για τις φωτιές κάθε καλοκαίρι.

Go Green με το Πράσινο Κίνημα