Είμαστε υπέρ της αλλαγής του μοντέλου στην παιδεία,

με ένα νέο μαθητοκεντρικό σύστημα, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών και να μπορέσει να παρακολουθήσει τις αλλαγές που θα προκύψουν από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

Καταργούμε τα βιβλία στην έντυπη μορφή, τα οποία αφενός προκύπτουν από μία οικολογική καταστροφή, αφού καταστρέφονται χιλιάδες δένδρα για να γίνουν, αφετέρου οι βαριές τσάντες δημιουργούν μία σειρά από ορθοπεδικά προβλήματα στα παιδιά και τους έφηβους που τις κουβαλούν. Εντάσσουμε την τοπική ιστορία στα κατά τόπους σχολεία.

Για εμάς πρέπει να υπάρξει μία διακομματική επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί ένα οραματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλες τις βαθμίδες της Παιδείας, το οποίο θα συμφωνήσουμε να μην το πειράξουμε για 20 χρόνια, ούτως ώστε να αποδώσει καρπούς.

Είμαστε υπέρ της αλλαγής του Υπουργείου Πολιτισμού σε Υπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών, εντάσσοντας μέσα και τα άυλα στοιχεία πολιτισμού και της ταυτότητας του κάθε τόπου, όπως είναι τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία που συνδέουν το τοπικό με το υπερτοπικό, η δημιουργικότητα των κοινοτήτων, η ντοπιολαλιά κτλ.

Go Green με το Πράσινο Κίνημα