Ν. Παπαδάκης, υποψήφιος Περιεφερειάρχης Αττικής

Με αφορμή τη συλλογή διαδικτυακών  υπογραφών, στο Petition που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.change.org, για να ακυρωθεί η μελέτη της Περιφέρειας Αττικής για τη διευθέτηση του Ρέματος της Πικροδάφνης και να γίνει νέα μελέτη σύννομη ως προς την προστασία της, ο  Νίκος Παπαδάκης, επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Αττική- Πράσινη Περιφέρεια, εκδηλώνει τη συμπαράστασή του και  δηλώνει: «Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο αίτημα του Συλλόγου «ΡΟΗ, πολίτες υπέρ των ρεμάτων». Τα αστικά ρέματα αποτελούν σπάνιο φυσικό στοιχείο με μεγάλη σημασία για την βιοποικιλότητα, την αναψυχή αλλά και το μικροκλίμα. Παγκοσμίως, οι εγκιβωτισμοί των αστικών ρεμάτων έχουν εγκαταλειφθεί ως αναποτελεσματικοί και με αρνητικά αποτελέσματα ως προς την αντιπλημμυρική τους συμπεριφορά. Δυστυχώς η Περιφέρεια Αττικής, πρόσφατα ψήφισε μελέτη διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης στην κατεύθυνση της παρωχημένης παγκοσμίως πρακτικής. Ζητάμε να ακυρωθεί η παρούσα μελέτη και να γίνει νέα μελέτη με γνώμονα τη  νέα αντίληψη και πρακτική παγκοσμίως για την οικολογική αποκατάσταση αστικών ποταμών και ρεμάτων, με τεχνικά έργα οικολογικά, αλλά και αισθητικά αποδεκτά, που μειώνει τους κινδύνους πλημμύρας, με πολλαπλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη και διατηρούν τα φυσικά χαρακτηριστικά του ρέματος.»

Για το Πράσινο κίνημα τα ρέματα-υγρότοποι αποτελούν σημαντικότατο φυσικό πόρο και σημαντικό παράγοντα της οικολογίας και της οικολογικής και πολιτισμικής μνήμης των περιοχών που διασχίζουν και διασυνδέουν. Τα ρέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως οικοσυστήματα και όχι μόνο ως αγωγοί του νερού. Σε όλο τον προηγμένο κόσμο γκρεμίζουν τους κυβόλιθους και δημιουργούν περιοχές φυσικής κληρονομιάς και υγροτόπων που χαίρονται οι πολίτες. Είμαστε υπέρμαχοι μίας σύγχρονης, αειφορικής, πολιτικής αναφορικά με την διαχείριση της φύσης. Μιας πολιτικής που θα αντιμετωπίζει με φυσικό τρόπο μία σοβαρή αντιπλημμυρική προστασία. Γιατί τα ρέματα είναι η κληρονομιά προς τα παιδιά μας.

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη υποστηρικτές του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ