ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1 ΤΙΤΛΟΣ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

4 ΜΕΛΗ

5 ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

6 ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

7 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

8 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

9 ΣΥΝΕΔΡΙΟ

10 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11 ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

13 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

17 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

18 ΝΕΟΛΑΙΑ

19 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΜΜΕ

20 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

22 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ – ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ


ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ είναι ένα ενιαίο, μαζικό, δημοκρατικό, κόμμα της οικολογίας και της πράσινης πολιτικής, με βασικό στόχο την οικολογική μεταστροφή της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.

Φιλοδοξεί, επίσης να εκφράσει τον κόσμο της εργασίας, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρομεσαίων επαγγελματιών, της αγροτιάς, της νεολαίας, της προοδευτικής διανόησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ψηφιακής οικονομίας, των νέων τεχνολογιών, του πράσινου επιχειρείν αλλά και του μεγάλου κύματος των ανέργων και όλων εκείνων που υφίστανται την εκμετάλλευση και την καταπίεση.

Αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις του για τη δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία, την αμεσοδημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ισότητα και την ελευθερία, ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό και για τα δικαιώματα των ζώων.

Επίσης για την ενίσχυση της πρόσβασης για όλους στην γνώση, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τις τέχνες και τον πολιτισμό, για την προώθηση, προβολή και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας και της παραγωγής, για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πνευματικού πλούτου της χώρας. 

Το Πράσινο Κίνημα συμμετέχει στις πολιτικές διαδικασίες για την προώθηση των αρχών και της πολιτικής µας, στους θεσμούς του κράτους και της Κοινωνίας των Πολιτών. Η δράση μας, πέρα από τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, κατά περιπτώσεις μπορεί να επεκτείνεται και σε βαλκανικό, μεσογειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πεδίο καθώς επίσης και στο πεδίο σύσφιξης των δεσμών με τους απανταχού Ομογενείς


1. ΤΙΤΛΟΣ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 1. Ο τίτλος του κόμματος είναι Πράσινο Κίνημα
 2. Έμβλημα του κόμματος είναι ο ήλιος σε χρώμα κιτρινοπορτοκαλί που είναι το χρώμα του ήλιου την ώρα που ανατέλλει, με την ενεργειακή περιστροφική του διαδικασία, συμβολίζοντας την πηγή ενέργειας που απορρέει για κάθε οργανισμό. Ακριβώς από κάτω είναι δύο κυματοειδής γραμμές, η μία σε μπλε χρώμα συμβολίζοντας την θάλασσα και τον ουρανό και η άλλη σε πράσινο χρώμα συμβολίζοντας το χερσαίο πράσινο και οικολογικό βιότοπο τοποθετημένες δεξιά οι λέξεις ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, οι οποίες είναι διατεταγμένες η μία κάτω από την άλλη.
 3. Έδρα του κόμματος είναι η Αθήνα, αλλά ασκεί τη δραστηριότητά του σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και σε κάθε χώρα του εξωτερικού όπου ζουν και δραστηριοποιούνται Ελληνίδες και Έλληνες.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Θεμελιώδεις πολιτικές µας αρχές και αξίες είναι:

 • η οικολογική σοφία
 • η αειφορία και η βιωσιμότητα
 • οι αρχές της μπλε και πράσινης οικονομίας
 • η κοινωνική δικαιοσύνη
 • η µη βία
 • η άµεση και συµµετοχική δημοκρατία
 • ο σεβασμός στην ποικιλότητα
 • η αποκέντρωση και η επικουρικότητα
 • η προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων
 • η ποιότητα ζωής και η ευημερία
 • η ατοµική και κοινωνική ευθύνη
 • η ισονομία
 • η χάρτα των δικαιωμάτων των ζώων

3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του φορέα είναι:

1) Η συναίνεση

Επιδίωξή µας είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται µε συναίνεση.

Στο Πράσινο Κίνημα πιστεύουμε ότι όταν εκφράζονται διαφορετικές απόψεις δεν είναι απαραίτητα η µία σωστή και οι υπόλοιπες λανθασμένες αλλά ότι όλες διαθέτουν στοιχεία από την αλήθεια. Οι συναινετικές αποφάσεις, καθώς είναι αποδεκτές από όλους και όλες, ενισχύουν την εσωτερική δηµοκρατία και την ενότητα του φορέα.

2) Οι διαδικασίες άμεσης Δημοκρατίας

Ο τρόπος που παίρνουµε αποφάσεις και λειτουργούµε στηρίζονται στις αρχές της άμεσης δηµοκρατίας. Οι θέσεις και οι πολιτικές µας συνδιαµορφώνονται από τα µέλη, µε συνεχή και ανοιχτό διάλογο. Το Πράσινο Κίνημα λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά, δρα σύμφωνα με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, σέβεται και κατοχυρώνει τη διαφορετική άποψη.

Ανακλητότητα

Τα µέλη των οργάνων είναι ανακλητά ενώ οι εκπρόσωποι ανακαλούνται από τους εκπροσωπούµενους µε συγκεκριµένες διαδικασίες.

Δηµοψήφισµα

Διενεργούµε δηµοψηφίσµατα για να συναποφασίζουµε τις πολιτικές του φορέα και να αντιµετωπίζουµε συλλογικά ζητήµατα που ανακύπτουν.

3) Ο σεβασμός της διαφορετικότητας

Η διαφορετικότητα είναι η κινητήρια δύναµη της ζωής στον πλανήτη. Είναι επιδίωξή µας να αποτελεί τη βάση της δυναµικής του φορέα µας και πρέπει να αντανακλάται σε όλες τις διαδικασίες του.

4) Η αποκέντρωση

Οι διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων για ζητήµατα που αφορούν µια τοπική ή κοινωνική οµάδα γίνονται από τα µέλη του φορέα, που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα. Ωστόσο, εάν τα ζητήματα αυτά έχουν ευρύτερο ή πανελλαδικό αντίκτυπο, είναι δυνατόν να χρειαστεί και η απόφαση ή έγκριση περιφερειακών ή και πανελλαδικών οργάνων του φορέα.

5) Η διάκριση των αρμοδιοτήτων

Αρχή και προϋπόθεση πραγμάτωσης των αρχών της αμεσοδημοκρατίας, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της αποκέντρωσης, σε επίπεδο λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων, συνιστά η διάκριση ρόλων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών.

6) Αναλογικότητα στις εσωτερικές αρχαιρεσίες

Όλες οι αρχαιρεσίες στο εσωτερικό του κόμματος διεξάγονται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Όταν δεν είναι δυνατή η επίτευξη ομόφωνης συναίνεσης λαμβάνει χώρα μυστική ψηφοφορία ως εξής:

Ο αριθμός των προτιμήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των θέσεων προς πλήρωση. Όταν οι θέσεις προς πλήρωση είναι λιγότερες από 3, προβλέπεται μία μοναδική ένδειξη προτίμησης. Στις θέσεις προς πλήρωση δεν προσμετρώνται οι αναπληρωματικοί και οι επιλαχόντες.

7) Όριο θητείας μελών στα όργανα του κόμματος

Όλα τα όργανα έχουν τριετή θητεία και ακολουθούν ημερολογιακά τις διαδικασίες του τακτικού εκλογικού συνεδρίου το οποίο πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια.

8) Αρμονική ισορροπία μεταξύ μελών διαφορετικού φύλλου

Στα πλαίσια της σύνθεσης όλων των οργάνων και όλων των λιστών υποψηφιοτήτων, επιδιώκεται μία αρμονική ισορροπία μεταξύ των μελών διαφορετικού φύλλου. Η εφαρμογή της αρχής εξειδικεύεται ανά περίπτωση.


4. ΜΕΛΗ

Μέλος του φορέα µπορεί να γίνει όποιος και όποια επιθυµεί να προωθήσει τις αρχές του και να συµµετέχει στην υλοποίηση των πολιτικών του δράσεων, εφόσον:

 • κατοικεί στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας/Ελληνίδα που κατοικεί σε χώρα του εξωτερικού
 • είναι τουλάχιστον 16 ετών
 • συµφωνεί µε την ιδρυτική διακήρυξη του Πράσινου Κινήματος και αποδέχεται το παρόν Καταστατικό και
 • δεν είναι µέλος άλλου πολιτικού φορέα στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες/Ελληνίδες της διασποράς μπορούν να συγκροτήσουν Τοπική Κίνηση στις χώρες διαμονής τους. Όλα τα μέλη του Πράσινου Κινήματος πρέπει να ανήκουν σε κάποια Τοπική Κίνηση.

4.1 Εγγραφή µελών

α) Κάθε νέο μέλος αιτείται την εγγραφή του στην πλησιέστερη τοπική κίνηση του τόπου διαμονής, εργασίας του ή όπου είναι δημότης ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη Περιφερειακή. Εάν η αίτηση του δεν κατατεθεί σε πολιτική κίνηση, η οργανωτική επιτροπή ενημερώνει το νέο μέλος για την τοπική κίνηση στην οποία οφείλει να ενταχθεί.

Η αίτηση εγγραφής νέου µέλους πρέπει να γίνει δεκτή από µία τοπική κίνηση και να εγκριθεί από το Πολιτικό Συμβούλιο. Αν δεν υπάρχει αρµόδια τοπική κίνηση, η αίτηση µπορεί να γίνει δεκτή απευθείας από το Πολιτικό Συµβούλιο με αντίστοιχη εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής. Σε περίπτωση που, εντός δύο μηνών, η τοπική κίνηση δε διαβιβάσει αιτιολογημένα την αίτηση της στο Πολιτικό Συμβούλιο, το υποψήφιο μέλος δικαιούται να την καταθέσει απ’ ευθείας σε αυτό. Η ημερομηνία εγγραφής του νέου μέλους είναι αυτή της έγκρισης της αίτησης από την Πολιτική Κίνηση στην οποία εντάσσεται ή από το Πολιτικό Σύμβούλιο.

β) Όλα τα µέλη εντάσσονται οργανωτικά σε µία µόνο Πολιτική Κίνηση.

4.2 Δικαιώµατα µελών

α) Τα νέα µέλη αποκτούν αυτόµατα το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δύο μήνες μετά την ημερομηνία εγγραφής και µε την προϋπόθεση πάντα ότι είναι ενταγµένα σε µία Τοπική Κίνηση.

β) Τα µέλη είναι ισότιμα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες του φορέα, σε Οµάδες Εργασίας, Επιτροπές ή τις συλλογικότητες του φορέα ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στην Τοπική Κίνηση, στην οποία είναι ενταγμένα.

γ) Τα µέλη μπορούν να παρίστανται της συνεδριάσεις των οργάνων του φορέα, όταν το συγκεκριμένο όργανο το αποφασίσει.

δ) Δικαίωµα ψήφου σε όλα τα όργανα, έχουν µόνο τα µέλη που ανήκουν σε αυτά και έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.

ε) Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον φορέα και να ζητούν τις σχετικές πληροφορίες από τα όργανα. Τα όργανα, στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, είναι υποχρεωμένα να παρέχουν κάθε πληροφορία που θα διευκολύνει την κρίση των μελών και την πολιτική διαφάνεια του φορέα.

στ) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο σε οποιοδήποτε χρόνο έναντι των οργάνων και των στελεχών, αν θεωρεί ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματά του.

ζ) Τα μέλη του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ που ζουν στο εξωτερικό μπορούν επίσης να εντάσσονται παράλληλα σε αδελφά «Πράσινα» κόμματα και οργανώσεις της χώρας κατοικίας τους, μετά από ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

4.3 Υποχρεώσεις µελών

α) Τα µέλη καταβάλουν εφάπαξ τέλος εγγραφής και μηνιαία ή ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. Προβλέπεται µειωµένη συνδροµή για τους οικονοµικά ασθενέστερους (π.χ. για άνεργους, πρόσφυγες, φοιτητές).

β) Τα μέλη εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους σε όλες τις διαδικασίες του κόμματος.

γ) Τα μέλη υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος, τις διαδίδουν και εφαρμόζουν την πολιτική γραμμή και τις αποφάσεις του Πράσινου Κινηματος.

δ) Τα µέλη συνδιαµορφώνουν τις θέσεις και τις πολιτικές του φορέα, συµµετέχουν στα όργανα, στις διαδικασίες και στην υλοποίηση των δράσεων, στο πλαίσιο των αρχών, των αποφάσεων των Συνεδρίων και των οργάνων.

ε) Μέλη που ορίζονται από το φορέα να τον εκπροσωπήσουν ή τον εκπροσωπούν δια των οργάνων του, οφείλουν να εκφράζουν την πλειοψηφούσα θέση του φορέα.


5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ένα μέλος χάνει την ιδιότητά του όταν:

 • υποβάλλει γραπτή παραίτηση,
 • δεν πληρώνει της συνδρομές του για περισσότερο από ένα χρόνο, εφόσον κληθεί εγγράφως για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών του έναν τουλάχιστον μήνα πριν τη διαγραφή του.
 • είναι µέλος, εγγραφεί ή συµµετέχει ενεργά σε άλλον πολιτικό φορέα
 • δρα αντίθετα προς τις αρχές του φορέα και παραβιάζει το καταστατικό του.

Στην τελευταία περίπτωση η απόφαση λαµβάνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. 

Αναστολή ιδιότητας μέλους του κόμματος έχουμε επίσης όταν:

 • αποδέχεται δημόσιο αξίωμα, ενεργώντας σε αντίθεση με τις αποφάσεις του κόμματος
 • συμμετέχει σε συνδικαλιστικούς φορείς που αντιστρατεύονται τις αρχές του Πράσινου Κινήματος
 • στηρίζει ενεργά ή συμμετέχει σε άλλο ψηφοδέλτιο από αυτό που έχει αποφασίσει το κόμμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
 • για θέματα τα οποία δεν έχει αποφασίσει το Πολιτικό Συμβούλιο γίνονται δημόσιες δηλώσεις οι οποίες βλάπτουν πολιτικά και επικοινωνιακά το κόμμα

Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση (για το χρονικό διάστημα αναστολής της ιδιότητας μέλους ή την απώλεια αυτής) λαμβάνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο και αφού κληθεί γραπτώς να εξηγήσει τη στάση του/της.


6. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

α) Δηµοψήφισµα μπορεί να διενεργηθεί όταν τα µέλη καλούνται να αποφασίσουν για θέµα που τίθεται µε ερώτηµα και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να συγκληθεί Συνέδριο.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητηθεί από το 25% των µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του Πολιτικού Συμβουλίου.

Όροι διενέργειας

α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια του δηµοψηφίσµατος είναι η ενημέρωση των μελών επί των κρινόμενων θέσεων και ο δημόσιος διάλογος σε περιφερειακό επίπεδο.

β) Την πολιτική ευθύνη της διενέργειας του δηµοψηφίσµατος έχει το Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τη διαδικασία. Το Πράσινο Κίνημα είναι υπέρ της άμεσης ηλεκτρονικής δημοκρατίας και μόνο σε εξαιρετικής περιπτώσεις και με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου θα γίνει με διαφορετικό τρόπο.

γ) Την ευθύνη της διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος έχει Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή αν δεν γίνει ηλεκτρονικά το δημοψήφισμα οφείλει, μαζί µε τα δελτία ψηφοφορίας, να αποστείλει στα μέλη και κείμενα µε τις απόψεις που έχουν εκφραστεί για το υπό κρίση θέμα.

δ) Οι περιφερειακές οργανώσεις αν δεν γίνει ηλεκτρονικά το δημοψήφισμα οφείλουν να συζητήσουν για το υπό κρίση ζήτημα.

ε) Για να είναι έγκυρο το δελτίο ψηφοφορίας αν δεν γίνει ηλεκτρονικά το δημοψήφισμα πρέπει να επιστραφεί στην Εφορευτική Επιτροπή μέσα στην καθορισμένη για το σκοπό αυτό προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο µήνες από την αρχική αποστολή των δελτίων ψηφοφορίας.

στ) Το δηµοψήφισµα είναι έγκυρο όταν σε αυτό συµµετέχουν τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα του δηµοψηφίσµατος, δηλαδή η επιλογή που συγκέντρωσε της περισσότερες ψήφους, αποτελεί θέση του φορέα.


7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η οργανωτική δομή του φορέα περιλαμβάνει:

1) την Τοπική Κίνηση, που αποτελεί τη βασική οργανωτική μονάδα του φορέα (άρθρο 11)

2) τις περιφερειακές οργανώσεις, (άρθρο 12)

3) τα πανελλαδικά όργανα, τα οποία είναι:

 • το Συνέδριο (άρθρο 9)
 • η Κεντρική Επιτροπή (άρθρο 13)
 • το Πολιτικό Συμβούλιο (άρθρο 14)

8. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

α) Τα μέλη των οργάνων είναι ανακλητά ανά πάσα στιγμή, µε αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του σώματος που τα εκλέγει και λαμβάνεται µε πλειοψηφία των μελών του οργάνου.

β) Όποιο σώμα μελών εκλέγει έναν ή περισσότερους εκπροσώπους, μπορεί να τον/τους ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον συμφωνούν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του σώματος αυτού.

γ) Σε όλα τα όργανα του φορέα επιδιώκεται οι αποφάσεις να λαμβάνονται µε συναίνεση. Εάν δεν είναι δυνατόν και µια απόφαση ληφθεί µε πλειοψηφία, τότε οι μειοψηφούντες έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουν την άποψη τους, µε τη διευκρίνιση ότι δεν αποτελεί απόφαση του φορέα.

δ) Μέλος που έχει εκλεγεί σε όργανο δεν µπορεί, µε καµία αιτιολογία, να αναστείλει τη συµµετοχή του σε αυτό. Σε περίπτωση που δηλώσει ότι αναστέλλει τη συµµετοχή του, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται.

ε) Σε κάθε εκλογή οργάνων, εάν ο αριθµός των υποψηφίων είναι µικρότερος ή και ίσος µε τον αριθµό των θέσεων, 80% των υποψηφίων εκλέγονται ως τακτικά µέλη και οι υπόλοιποι/υπόλοιπες ως αναπληρωµατικά.


9. ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Συνέδριο είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο του φορέα και οι αποφάσεις του είναι δεσµευτικές για όλα τα άλλα όργανα.

α) Το Εκλογικό Συνέδριο συγκαλείται από το Πολιτικό Συµβούλιο κάθε 3 χρόνια, σε χρονικό διάστημα μεταξύ 33 και 40 µηνών από το προηγούμενο. Στο εκλογικό συνέδριο εκλέγονται οι δύο συμπρόεδροι (ένας άντρας και μία γυναίκα) και ο γενικός γραμματέας του φορέα. Επίσης συγκροτείται η Κεντρική Επιτροπή με την κατάθεση των αντίστοιχων υπογραφών.

Το Πολιτικό Συμβούλιο στο μεσοδιάστημα μπορεί να συγκαλέσει συνέδριο Αρχών και Θέσεων ή Καταστατικών Αλλαγών. Ένα συνέδριο (εκτός του Εκλογικού) μπορεί να χαρακτηριστεί Διαρκές με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Η θεματολογία του διαρκούς συνεδρίου είναι απολύτως περιορισμένη στο θέμα για το οποίο έχει συγκληθεί.

β) Η απόφαση για τη σύγκληση του Συνεδρίου γνωστοποιείται στα µέλη τουλάχιστον δύο µήνες πριν τη διεξαγωγή του.

γ) Οι προσυνεδριακές διαδικασίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

 1. Σύγκληση των Τοπικών Κινήσεων.
 2. Σύγκληση των περιφερειακών συνδιασκέψεων.

δ) Η αναλογία του αριθµού των συνέδρων προς το συνολικό αριθµό των µελών του φορέα, καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Πολιτικού Συµβουλίου.

ε) Η συµµετοχή των µελών στις προσυνεδριακές διαδικασίες και το Συνέδριο είναι κατ’ αρχήν αυτοπρόσωπη.

9.1 Αρµοδιότητες

Βασικές αρµοδιότητες των Συνεδρίων είναι:

α) Η διαµόρφωση των πολιτικών και προγραµµατικών θέσεων του φορέα.

β) Η εκλογή οργάνων του φορέα, στο εκλογικό συνέδριο.

γ) Η έγκριση των ετήσιων απολογισµών και οικονοµικών απολογισµών του φορέα, η έγκριση του προγραµµατισµού όπου αυτό εξειδικευτεί από το Πολιτικό Συμβούλιο


10. ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται για σημαντικά και επείγοντα θέματα εφόσον το αποφασίσει το Πολιτικό Συμβούλιο, µε απόλυτη πλειοψηφία ή ζητηθεί γραπτώς από το 25% των µελών.

α) Το Έκτακτο Συνέδριο έχει συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη και πρέπει να διεξαχθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών, από την υποβολή του αιτήματος.

β) Στο Έκτακτο Συνέδριο συμμετέχουν όλα τα μέλη που είχαν εγκριθεί από το Πολιτικό Συμβούλιο, έως την ημέρα κατάθεσης του αιτήματος

γ) Εάν, για το ίδιο θέμα, πληρούνται οι προϋποθέσεις και για τη σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου και τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, τότε εξειδικεύει τις ενέργειες το Πολιτικό Συμβούλιο.


11. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

α) Βασική οργανωτική µονάδα του φορέα είναι η Τοπική Κίνηση. Οι Τοπικές Κινήσεις εκφράζουν το κόμμα στο χώρο τους. Προωθούν και εξειδικεύουν τις αποφάσεις του κόμματος και παίρνουν όλες τις αναγκαίες για την δράση τους αποφάσεις

β) Κάθε Τοπική Κίνηση αποτελείται από µέλη που συνδέονται μεταξύ τους, γιατί δραστηριοποιούνται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και ακολουθούν τη χωροταξική δομή (χωρικά διαμερίσματα, δήμοι) του οικείου ΟΤΑ. Στην περίπτωση που αλλάξει η χωροταξική δομή του ΟΤΑ, το Πολιτικό Συμβούλιο εξειδικεύει εκ νέου τον χωρικό προσδιορισμό της Τοπικής Κίνησης. Αν σε έναν καλλικρατικό δήμο υπάρχουν πάνω από μία οργανώσεις μελών, οφείλουν να συνεργάζονται και να συντονίζουν τη δράση τους για τα κοινά τους θέματα.

γ) Κάθε Τοπική Κίνηση πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, ταμειακά εντάξει, τα οποία έχουν αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

δ) Κάθε Τοπική Κίνηση εκλέγει µε θητεία τουλάχιστον ένα συντονιστή/µια συντονίστρια, µε ευθύνη του οποίου/της οποίας ενημερώνει το Πολιτικό Συμβούλιο για τη σύστασή της, τον αριθμό και τα ονόματα των µελών που την απαρτίζουν και, στη συνέχεια, επικοινωνεί και συντονίζεται µε τα άλλα περιφερειακά όργανα.

ε) Ανώτατο όργανο της Τοπικής Κίνησης είναι η γενική συνέλευση των μελών, η οποία εκλέγει

 • τον/την συντονιστή/συντονίστρια
 • τον/την ταμία.
 • τον/την υπεύθυνο για τα ΜΜΕ

στ) Η συνέλευση των µελών µιας Τοπικής Κίνησης συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσει το 25% των µελών της, που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.

ζ) Ασυμβίβαστα θέσεων εξειδικεύονται από το Πολιτικό Συμβούλιο.


12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

α) Οι Τοπικές Κινήσεις συγκροτούν οργανώσεις σε επίπεδο δήµου, νοµού και περιφέρειας.

β) Οι περιφερειακές αυτές οργανώσεις συστήνονται µε συνελεύσεις των µελών των Τοπικών Κινήσεων του νοµού ή της περιφέρειας, εκλέγουν Γραµµατεία ή/και συντονιστή και λειτουργούν µε αυτοτέλεια, στο πλαίσιο της ιδρυτικής διακήρυξης, των θέσεων του φορέα και του παρόντος καταστατικού.

γ) Ασυμβίβαστα θέσεων εξειδικεύονται από το Πολιτικό Συμβούλιο.


13. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κεντρική Επιτροπή απαρτίζεται από αριθμό μελών που δεν είναι σταθερός. Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει αρκεί να προσκομίσει 15 υπογραφές (14 με εξουσιοδοτήσεις συν τη δική του) από όλα τα μέλη του κόμματος.

Στο πλαίσιο της αρμονικής συνύπαρξης των δύο φύλων και θέλοντας να ενισχύσουμε την συμμετοχή των γυναικών οι αντίστοιχες υπογραφές για τις γυναίκες είναι 10 (9 εξουσιοδοτήσεις συν τη δική της) από όλα τα μέλη του κόμματος.

Οι ποσοστώσεις αυτές μπορούν να αλλάξουν με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι οι δύο συμπρόεδροι και ο γενικός γραμματέας του φορέα. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει ενδεικτικά κάθε 2 μήνες περίπου.

Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει το Πολιτικό Συμβούλιο το οποίο έχει αποφασιστικό πολιτικό και εκτελεστικό ρόλο.

13.1 Αρµοδιότητες

Η Κεντρική Επιτροπή:

α) Αποφασίζει για ζητήµατα που απαιτούν άµεση δράση, σύµφωνα µε τις προγραµµατικές θέσεις του φορέα, τις πολιτικές του αρχές και τις αποφάσεις των Συνεδρίων και των δηµοψηφισµάτων.

β) Εξειδικεύει και υλοποιεί τις πολιτικές που αποφασίζονται στα Συνέδρια του φορέα.

γ) Συντονίζει τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο.

δ) Συγκαλεί τα Συνέδρια. Ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη, προτάσεις για τη διαδικασία και προτείνει πολιτικά θέµατα για συζήτηση από τους συνέδρους. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να ενσωµατώνει προτάσεις και από τα άλλα όργανα και τις συλλογικότητες του φορέα (περιφερειακές οργανώσεις, Τοπικές Κινήσεις, Θεµατικές Επιτροπές, κλπ).

ε) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τον οικονοµικό απολογισµό του φορέα. Ορίζει την Οικονοµική Επιτροπή για τον έλεγχο των οικονοµικών. Αποφασίζει ή όχι για την επιδότηση του κόστους µετακίνησης των µελών της Κεντρικής Επιτροπής, ανάλογα προς τις τρέχουσες οικονοµικές δυνατότητες του φορέα.

στ) Αποφασίζει για τις σχέσεις του φορέα µε άλλα κόµµατα και οργανισµούς, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσµο.

στ) Αποφασίζει για την έκδοση πληροφοριακού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή

ζ) Εποπτεύει τις σχέσεις µε τα ΜΜΕ και τη διαχείριση της ιστοσελίδας.

η) Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισµό πεπραγµένων και τον προγραµµατισµό δράσης του φορέα.

θ) Ορίζει Ομάδες Κοινοβουλευτικής Στήριξης των βουλευτών και ευρωβουλευτών.

ι) Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού.

ια) Ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του, όπως και για το Πολιτικό Συμβούλιο, που έχει υποχρεωτική ισχύ και κατανέµει αρµοδιότητες µεταξύ των µελών του. Η πρόταση για αλλαγή του κανονισµού λειτουργίας πρέπει να έχει αποσταλεί στα µέλη του οργάνου τουλάχιστον 30 µέρες πριν τη συνεδρίαση που θα αποφασίσει για οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση αλλαγής του κανονισµού λειτουργίας, ο νέος κανονισµός εφαρµόζεται από την επόµενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ή του Πολιτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.


14. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πολιτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από το 33% των µελών της Κεντρικής Επιτροπής που προκύπτουν μετά από ξεχωριστή εκλογική διαδικασία (συν τους δύο συμπροέδρους και τον γενικό γραμματέα) και η θητεία τους (Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικού Συμβουλίου) οριοθετείτε μεταξύ των Εκλογικών Συνεδρίων.

Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία του φορέα και παίρνει αποφάσεις για ζητήµατα που απαιτούν άµεση δράση, σύμφωνα µε τις κατευθύνσεις της Κεντρικής Επιτροπής και την πολιτική του φορέα, όπως έχει διαµορφωθεί από το Συνέδριο.

Προεδρεύουν οι δύο συμπρόεδροι, οι οποίοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την επικοινωνιακή και δημόσια εκπροσώπηση του κόμματος, ενώ ο γενικός γραμματέας είναι υπεύθυνος για την συλλογή των εισηγήσεων της ημερήσιας διάταξης.

Με εισήγηση των δύο συμπροέδρων μπορούν να δημιουργηθούν Επιτροπές ή θέσεις για την διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας του κόμματος (π.χ. Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού, Επιτροπή Οργανωτικού, Επιτροπή Επικοινωνίας, Εκλογική Επιτροπή για την περίοδο των εκλογών, Εκπρόσωπος ή Συνεκπρόσωποι Τύπου, Ανάθεση Χαρτοφυλακίων κτλ).

14.1 Αρµοδιότητες

α) Η δηµόσια εκπροσώπηση του φορέα, στην οποία περιλαµβάνονται:

 • οι σχέσεις µε τα ΜΜΕ
 • η διαχείριση της ιστοσελίδας.

β) Η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

γ) Η προετοιµασία των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής (ημερήσια διάταξη, εισηγήσεις, κλπ)

δ) Η υλοποίηση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής και η τελική εξειδίκευση των αποφάσεών του, αν αυτό απαιτείται.

ε) Η διαχείριση της λειτουργίας του φορέα (γραφεία, προσωπικό, κλπ)

στ) Η υλοποίηση της πολιτικής που έχει αποφασιστεί.

ζ) Ο συντονισµός και η εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, και η ευθύνη υλοποίησης των εκστρατειών.

η) Ο ορισμός και ο συντονισμός των θεματικών χαρτοφυλακίων.

θ) Η ενημέρωση των µελών για τις δραστηριότητες του φορέα σε όλους τους τομείς λειτουργίας του, που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Συμβουλίου.

ι) Η τήρηση αρχείου µε τα πρακτικά, τα κείμενα και τα έγγραφα των Συνεδρίων.

ια) Η εκπροσώπηση του φορέα και η διαχείριση των σχέσεών του µε άλλα κόμματα και φορείς.

ιβ) Ορίζει τους εκπροσώπους του φορέα στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και άλλα Πράσινα Δίκτυα ή φόρα (Βαλκανικό, κλπ).

κ) Καθορίζει την αναλογία του αριθμού των συνέδρων προς το συνολικό αριθμό των µελών του φορέα. Καθορίζει το ύψος της συνδρομής και του τέλους εγγραφής.


15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Βασική φιλοσοφία του Πράσινου Κινήματος είναι η διάχυση των μελών μας στις αιρετές θέσεις. Στο πλαίσιο αυτό η διατήρηση ταυτόχρονα 2 αιρετών θέσεων βουλευτή, ευρωβουλευτή, δημάρχου, αντιδημάρχου, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη δεν επιτρέπεται. Με αιτιολογημένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επιτρέπεται η διατήρηση αιρετών θέσεων απλών μελών Περιφερειακών ή Δημοτικών Συμβουλίων.

15.1 Αυτοδιοικητικές εκλογές

α) Η απόφαση για τη συμμετοχή ή όχι στις αυτοδιοικητικές εκλογές λαμβάνεται από τις αντίστοιχες συλλογικότητες του φορέα.

β) Οι αποφάσεις για την εκλογική τακτική του Πράσινου Κινήματος στους μεγάλους δήμους (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τις αντίστοιχες οργανώσεις.

γ) Οµοίως, οι ίδιες συλλογικότητες επιλέγουν τους υποψήφιους και τις υποψήφιες στους περιφερειακούς θεσµούς.

δ) Το κόµµα στηρίζει ή όχι τις επιλογές αυτές µε απόφαση του Πολιτικού Συµβουλίου.

15.2 Κεντρικές εκλογές (Βουλευτικές, Ευρωεκλογές)

Το συνέδριο που αποφασίζει τη συμμετοχή σε κεντρικές εκλογές, ορίζει Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα (ΕΕΑ), η οποία και είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της εκλογικής εκστρατείας. Λογοδοτεί στο Πολιτικό Συμβούλιο, τα µέλη της είναι άμεσα ανακλητά από αυτό. Το Πολιτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει νέα µέλη της.

Α. Βουλευτικές

α) Η επιλογή των υποψηφίων, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων γίνεται από τις αντίστοιχες περιφερειακές οργανώσεις του φορέα, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των θέσεων.

β) Το κόµµα, είτε µε το Συνέδριο είτε µε το Πολιτικό Συμβούλιο, µπορεί να αρνηθεί επιλογές µε πλειοψηφία 2/3.

γ) Όπου δεν υπάρχει περιφερειακή οργάνωση του Πράσινου Κινήματος, την κατάρτιση των ψηφοδελτίων αναλαµβάνει το Πολιτικό Συμβούλιο.

δ) Το Πολιτικό Συµβούλιο ορίζει Οµάδα Κοινοβουλευτικής Στήριξης των βουλευτών, µε γνωµοδοτικό χαρακτήρα, στην οποία συµµετέχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας από την οποία προέρχεται κάθε βουλευτής.

Β. Ευρωεκλογές

α) Η επιλογή των υποψηφίων και η σειρά τους στο ψηφοδέλτιο αποφασίζονται µε Συνέδριο ή/και άµεση ψηφοφορία των µελών.

β) Το Πολιτικό Συµβούλιο ορίζει Οµάδα Στήριξης των ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε γνωµοδοτικό χαρακτήρα.

15.3 Σχέσεις με κινήματα και συνδικαλιστικές οργανώσεις

Τα μέλη του Πράσινου Κινήματος, ως ενεργοί πολίτες, μετέχουν στις συνδικαλιστικές και άλλες ενώσεις, στα κοινωνικά κινήματα, σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, και δρουν με γνώμονα τις αρχές και τους σκοπούς αυτών των κινημάτων. Όλα τα όργανα του κόμματος εργάζονται και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μελών του Πράσινου Κινήματος σε αυτά.

15.4 Σχέσεις με το Κράτος και την Κυβέρνηση

α) Η συμμετοχή του Πράσινου Κινήματος σε κυβερνητικά σχήματα υπακούει στις γενικές πολιτικές και προγραμματικές κατευθύνσεις που χαράσσουν τα όργανα του κόμματος.

β) Τα μέλη και τα στελέχη του Πράσινου Κινήματος που καταλαμβάνουν οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα, αιρετό ή μη, πάντοτε σε συνεννόηση με τα αρμόδια κομματικά όργανα, οφείλουν να το ασκούν με τον τρόπο και το ήθος που αρμόζει στην Πράσινη οπτική και με σεβασμό στις πολιτικές αρχές του κόμματος. Με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής συντάσσεται ειδικός κανονισμός δεοντολογίας για τα μέλη και τα στελέχη του Πράσινου Κινήματος που κατέχουν πάσης φύσεως δημόσια αξιώματα.


16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

16.1 Έσοδα

Τα έσοδα του φορέα προέρχονται από:

α) τις συνδροµές των µελών του και τα τέλη εγγραφής. Το 25% της συνδροµής κάθε µέλους αποδίδεται στην Τοπική Κίνηση, στην οποία ανήκει.

β) εκδηλώσεις, πώληση εντύπων και άλλες δραστηριότητές του

γ) τις αποζηµιώσεις µελών του που έχουν εκλεγεί σε θεσµικά όργανα, όπως ορίζεται στην παρ. 16.2

δ) από οικονοµικές προσφορές ή ενισχύσεις, εφόσον δεν τίθενται όροι ή προϋποθέσεις.

ε) Τις κρατικές χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις.

16.2 Γενικές αρχές

α) Τα έσοδα της διάταξης 16.1 εισπράττονται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους των διατάξεων της Νοµοθεσίας για τα οικονοµικά των κοµµάτων.

β) Τα έσοδα και οι δαπάνες του φορέα πρέπει να αποδεικνύονται µε παραστατικά ή αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

γ) Μέλη που εκλέγονται σε θεσµικά όργανα ή τοποθετούνται σε κυβερνητικές θέσεις υποχρεούνται να καταβάλουν στο φορέα το 20% της αποζηµίωσης τους. Για τις θέσεις που η αποζημίωση είναι πολύ χαμηλή δύναται το Πολιτικό Συμβούλιο να εξαιρέσει την συνδρομή στον φορέα.

δ) Το φορέα δεσµεύει οικονοµικά µόνον ο ταµίας, τηρουµένων των περιορισµών του άρθρου 16.3.

16.3 Διαχείριση

α) Τη διαχείριση των οικονοµικών ασκεί ο ταµίας ο οποίος εκλέγεται από το Πολιτικό Συμβούλιο.

β) Τον ταµία επικουρεί στο έργο του βοηθός, ο οποίος εκλέγεται από το Πολιτικό Συµβούλιο.

γ) Τον έλεγχο των οικονοµικών και του έργου του ταµία και του βοηθού του, ασκεί Οικονοµική Επιτροπή που εκλέγεται από το Πολιτικό Συµβούλιο.

δ) Η θητεία όλων αυτών των οργάνων διαρκεί όσο και αυτή του Πολιτικού Συµβουλίου.

16.4 Υποχρεώσεις του ταμία.

α) Ο ταμίας διατηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων ή ό,τι άλλο προβλέπει ο νόμος, αποδίδει σύντομο οικονομικό απολογισμό σε τακτές περιόδους κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου για την περίοδο μεταξύ των δύο συνεδριάσεων και συντάσσει έγγραφο οικονομικό απολογισμό-προϋπολογισμό μια φορά το χρόνο κατά τη διάρκεια Συνεδρίου.

β) Ο ταμίας δεν μπορεί να διαχειριστεί ποσά μεγαλύτερα από αυτά που ορίζονται στον κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης που εγκρίνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο.

γ) Ο ταμίας απαγορεύεται να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό του φορέα στο όνομα του.

δ) Το κόμμα προσλαμβάνει ή ορίζει αμισθί λογιστή ή λογιστές οι οποίοι συνεπικουρούν τον ταμία.

16.5 Περιουσία του φορέα

Η περιουσία του φορέα, σε περίπτωση διάλυσής του, αποδίδεται υποχρεωτικά σε οικολογικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε φυσικά πρόσωπα ή σχήματα που ενδεχομένως να προέλθουν από τη διάλυσή του, ανεξαρτήτως πολιτικού και οργανωτικού στίγματος.


17. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Εκπρόσωπος του φορέα κατά Νόµο είναι οι δύο συμπρόεδροι ως σύνολο και για όσο καιρό διαρκεί η θητεία τους.


18. ΝΕΟΛΑΙΑ

α) Η Νεολαία του Πράσινου Κινήματος αποτελεί πολιτική οργάνωση νεολαίας που αναπτύσσει τη δράση της στο πλαίσιο των ιδεών και των γενικών στρατηγικών επιλογών του Πράσινου Κινήματος. Η Νεολαία του Πράσινου Κινήματος φέρει την ευθύνη για την επεξεργασία της πολιτικής της σε σχέση με τα προβλήματα της νεολαίας.

β) Λειτουργεί με βάση το δικό της καταστατικό και διατηρεί πλήρη οργανωτική αυτονομία από το κόμμα.


19. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΜΜΕ

α) Το πράσινο Κίνημα ενθαρρύνει και συμβάλλει στη δημιουργία ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, των οποίων ενισχύει τη λειτουργία και δράση, σεβόμενος την αυτονομία τους. Επίσης, επιδιώκει τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του εξωτερικού, κυρίως στο πλαίσιο της συνεργασίας του με άλλες δυνάμεις της μεγάλης ευρωπαϊκής Πράσινης Οικογένειας.

β) Το Πράσινο Κίνημα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, θεματικές ομάδες και λέσχες προβληματισμού.

γ) Το Πράσινο Κίνημα στηρίζει και ενισχύει καθημερινές και περιοδικές εκδόσεις, καθώς και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προωθούν την ενημέρωση κυρίως σε θέματα οικολογίας και Πράσινης οπτικής, τον πλουραλισμό, το γόνιμο διάλογο και κινούνται στο πλαίσιο των γενικών αρχών και θέσεων του κόμματος.


 

20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

α) Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση Συνεδρίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, τουλάχιστον 3/5 του συνολικού αριθμού των παρόντων συνέδρων. Τα 3/5 δεν μπορεί να είναι αριθμητικά λιγότεροι από το ήμισυ των εγγεγραμμένων στο Συνέδριο.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητηθεί από το 25% των μελών εγγράφως ή την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.

γ) Η απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να ανακοινωθεί στα μέλη τουλάχιστον δύο μήνες πριν.

δ) Οι προτάσεις των μελών πρέπει να σταλούν εγγράφως στην Επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.


21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Πολιτικό Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 των μελών, ή απλή πλειοψηφία που θα χρήζει επικύρωσης από το επόμενο συνέδριο, τους Κανονισμούς Λειτουργίας των οργάνων του κόμματος, που προσαρτώνται ως παραρτήματα στο παρόν Καταστατικό και έχουν την ισχύ καταστατικών διατάξεων. Οι κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στο Καταστατικό. Αλλάζουν με την ίδια διαδικασία που ψηφίζονται.


22. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ – ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ

α) Το κόµµα µπορεί να διαλυθεί:

– εάν δεν συγκληθεί Συνέδριο για 5 συνεχή χρόνια, εφόσον αυτό δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας

– µε απόφαση Συνεδρίου, που λαµβάνεται από το 75% των συνέδρων.

β) Προσχώρηση του φορέα σε άλλο κόµµα µπορεί να γίνει µε απόφαση Συνεδρίου που λαµβάνεται από το 75% των συνέδρων.