Ο επικεφαλής της παράταξης “Αττική Πράσινη Περιφέρεια” Νίκος Παπαδάκης με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης

Η επιστήμη, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει καταστήσει κατηγορηματικά σαφές τόσο τις ολέθριες επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής που επέρχονται στον Πλανήτη μας, όσο και το ότι αυτές οφείλονται σε συντριπτικό ποσοστό στον ανθρωπογενή παράγοντα.
Η μετατροπή των εύφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, πλήττει σοβαρά πάνω 100 χώρες στον κόσμο. Στη χώρα μας, το ένα τρίτο των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες, την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Νίκος Παπαδάκης

Ο επικεφαλής της παράταξης ΑΤΤΙΚΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, Νίκος Παπαδάκης, δηλώνει σχετικά: “Η ΑΤΤΙΚΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, πιστεύει ότι η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να λάβει μια σειρά από άμεσα μέτρα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Άμεση έρευνα για την προσαρμογή του συνόλου των δραστηριοτήτων και των φυσικών βιοτόπων της Περιφέρειας στην Κλιματική Απειλή, όπου θα περιγράφεται η παρούσα κατάσταση, οι προβλέψεις για το μέλλον και οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις.
Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Κλιματικής Απειλής, που να καταρτίσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσαρμογής της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή, με ορίζοντα εξαετίας 2019 – 2025 και δέσμευση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα και το ΕΣΠΑ.
Μετάβαση σε οικονομία χαμηλού άνθρακα μέχρι το 2050 με σταδιακή απεξάρτηση από την χρήση ορυκτών καυσίμων. Άμεσος φιλόδοξος περιφερειακός σχεδιασμός για τη χρήση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
Σχέδιο για την αντικατάσταση όλων των συμβατικών λαμπτήρων σε led, στον οδοφωτισμό και σε όλα τα δημόσια και δημοτικά κτήρια.
Σχεδιασμός για την σταδιακή βελτίωση του κτιριακού προβλήματος στις θερμικά επιβαρυμένες περιοχές των πόλεων, που συνήθως είναι και οι φτωχότερες.
Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που έχουν παραμετροποιήσει το σχέδιο λειτουργίας τους με βάση την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Απειλής.
Εισαγωγή των «πράσινων προμηθειών» στη Περιφέρεια και στους Δήμους σε ποσοστό τουλάχιστον 15% για αρχή.
Άμεση ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής των υδάτινων πόρων με βασική παράμετρο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Τη διενέργεια εντατικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων και δράσεων ,ώστε να καταστεί σαφές σε κάθε έναν από εμάς, ότι η προσωπική μας συμβολή στην καταπολέμηση της Κλιματικής Απειλής είναι καταλυτική.
Η Κλιματική Απειλή δεν είναι fake news. Είναι πραγματικότητα. Η Επιστήμη-η Πολιτεία-οι Πολίτες, σκεπτόμενοι Παγκόσμια, δρώντας Τοπικά, αλλάζοντας Νοοτροπία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της Κλιματικής Απειλής.”