Πρόσφατα, ο Πρέσβης Στέλιος Περράκης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης,  κατέθεσε το έγγραφο επικύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα, Θ. Γιάγκλαντ, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2018

Η Ελλάδα ανέλαβε να συμμορφωθεί με τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, σηματοδοτώντας την πρόθεση της να καταπολεμήσει τη βία και την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και να προστατεύσει περαιτέρω τις γυναίκες στην Ελλάδα από τη βία αυτή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η Σύμβαση προτάθηκε το 2011 και ετέθη σε ισχύ τον Αύγουστο του 2014.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης η βία κατά των γυναικών θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την αντιμετώπισή της προβλέπονται μέτρα πρόληψης της βίας, προστασίας των θυμάτων και δίωξης των δραστών.

Χαρακτηριστικό της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι η αναφορά της στην έμφυλη βία και η έμφαση που αποδίδει στην πρόληψη.

Σημαντικές προβλέψεις για την προστασία των θυμάτων επιβάλλουν στα κράτη – μέλη να ενισχύσουν τη μέριμνα που λαμβάνουν για τη στήριξή τους.

Η προστασία των θυμάτων ολοκληρώνεται με μια δέσμη κανόνων που θέτουν την υποχρέωση στα κράτη είτε να ποινικοποιήσουν συμπεριφορές που μέχρι σήμερα διέφευγαν του ποινικού ενδιαφέροντος της Πολιτείας, όπως για παράδειγμα τον εξαναγκασμό σε σύναψη γάμου, τη σεξουαλική παρενόχληση και το stalking είτε να προβλέψουν την αποζημίωση των θυμάτων

Αξιοσημείωτες δε,είναι οι παρεμβάσεις που προωθούνται από τη Σύμβαση ώστε το θύμα να προστατεύεται τόσο στην ποινική όσο και στην αστική δίκη.

Καινοτομία της Σύμβασης συνιστά η ίδρυση μηχανισμού παρακολούθησης. Σε αυτόν περιλαμβάνεται η GREVIO, ανεξάρτητο όργανο που συγκροτείται από τεχνοκράτες και είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης από τα κράτη – μέλη που την έχουν υπογράψει.

Επίσης,σημαντική παράμετρος της Σύμβασης είναι ότι τα κράτη – μέλη που υπογράφουν τη Σύμβαση ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν τις προβλέψεις της και στην περίπτωση που θύμα της βίας είναι άνδρας ή αγόρι, αφού σχέσεις εξουσίας αναπτύσσονται και σε βάρος των ανδρών, συνήθως των παιδιών και εφήβων

Το Πράσινο Κίνημα,

Έχοντας σαν αδιαπραγμάτευτες αρχές του την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την αντίθεση του σε οποιαδήποτε μορφής βίας,είναι υπέρμαχος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και χαιρετίζει θερμά την ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ της Σύμβασης.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί Οικουμενική Αρχή και οι οποιεσδήποτε πολυποίκιλες έμφυλες διακρίσεις πιστεύουμε ότι αποτελούν σημαντικό έλλειμα δημοκρατίας.

Η επικύρωση της Σύμβασης θεωρούμε ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική κατάκτηση της Δημοκρατίας μας            

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στη Πράξη