Για εμάς υπάρχει διαχωρισμός και προστασία των κοινών αγαθών από τα δημόσια αγαθά και την αγορά.

Στα κοινά αγαθά, όπως είναι το νερό, ο καθαρός αέρας, η τροφή, το φυσικό περιβάλλον, η προσβασιμότητα στη θάλασσα, έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες. Το Πράσινο Κίνημα εγκαίρως είχε επισημάνει ότι και η προσβασιμότητα στην υγεία πρέπει να αναχθεί σε κοινό αγαθό και η περιπέτεια της πανδημίας μας επιβεβαίωσε πλήρως. Τα κοινά αγαθά δεν μπορεί να έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα. Η Στέγαση και η αξιοπρεπή στέγη είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Για το Πράσινο Κίνημα τα αιτήματα για την κλιματική αλλαγή τα κοινά αγαθά και την κοινωνική δικαιοσύνη, είναι στην κορυφή της ατζέντας και μας αφορούν όλους. Το πρόβλημα στέγασης των συμπολιτών μας, που ζουν σε παράγκες σε άθλιες συνθήκες για εμάς δεν είναι αποδεκτό. Η έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης στην υγεία, την εκπαίδευση και οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες πρέπει να σταματήσουν.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος που η κοινωνία αντιμετωπίζει τα παιδιά και τον τρόπο εκπαίδευσή τους είναι ενδεικτικά για το  επίπεδο ανάπτυξής της. Αν συνυπολογιστεί ότι κρίνεται και από την προστασία και τη φροντίδα των αδύναμων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος της Πολιτείας στη στήριξη παιδιών που χρήζουν Ειδικής Αγωγής.

Η Ειδική Αγωγή, ως σύνολο εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχεται στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι συνταγματική  δέσμευση της Πολιτείας . Μέσω των θεσμών της, οφείλει να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως ένα κομμάτι της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες» (άρθρο 1, Νόμος 3699/2008).

Σε μία κοινωνία που το Κράτος προστατεύει τους αδύναμους, η ειδική αγωγή είναι προϋπόθεση ώστε τα παιδιά με μαθησιακά, αρθρωτικά ή άλλα προβλήματα,  να μάθουν «πώς να μαθαίνουν».

Μία από τις πολιτικές μας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι το «Εθνικό Πρόγραμμα Φυσικής Αποκατάστασης» που αφορά όλους τους συμπολίτες μας που έχουν κινητικά προβλήματα, προερχόμενα είτε εκ γενετής, είτε από αυτοάνοσα νοσήματα, είτε από τροχαία, είτε από εγκεφαλικά,  κ.τ.λ. Αναβαθμίζουμε την Φυσική Αποκατάσταση στη χώρα, με αποκεντρωμένες δομές , σωστά εξοπλισμένες και στελεχωμένες. Αποδίδουμε στους φυσικοθεραπευτές και τους εργοθεραπευτές το ρόλο που τους αξίζει. Χαράζουμε συγκεκριμένες πολιτικές και χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, και την καινοτομία, περισσότερο στην αποκατάσταση.

Go Green με το Πράσινο Κίνημα