Για εμάς υπάρχει διαχωρισμός και προστασία των κοινών αγαθών από τα δημόσια αγαθά και την αγορά.

Στα κοινά αγαθά, όπως είναι το νερό, ο καθαρός αέρας, η τροφή, το φυσικό περιβάλλον, η προσβασιμότητα στη θάλασσα, έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες. Το Πράσινο Κίνημα εγκαίρως είχε επισημάνει ότι και η προσβασιμότητα στην υγεία πρέπει να αναχθεί σε κοινό αγαθό και η περιπέτεια της πανδημίας μας επιβεβαίωσε πλήρως. Τα κοινά αγαθά δεν μπορεί να έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα. Η Στέγαση και η αξιοπρεπή στέγη είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Για το Πράσινο Κίνημα τα αιτήματα για την κλιματική αλλαγή τα κοινά αγαθά και την κοινωνική δικαιοσύνη, είναι στην κορυφή της ατζέντας και μας αφορούν όλους. Το πρόβλημα στέγασης των συμπολιτών μας, που ζουν σε παράγκες σε άθλιες συνθήκες για εμάς δεν είναι αποδεκτό. Η έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης στην υγεία, την εκπαίδευση και οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες πρέπει να σταματήσουν.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος που η κοινωνία αντιμετωπίζει τα παιδιά και τον τρόπο εκπαίδευσή τους είναι ενδεικτικά για το  επίπεδο ανάπτυξής της. Αν συνυπολογιστεί ότι κρίνεται και από την προστασία και τη φροντίδα των αδύναμων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος της Πολιτείας στη στήριξη παιδιών που χρήζουν Ειδικής Αγωγής.

Η Ειδική Αγωγή, ως σύνολο εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχεται στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι συνταγματική  δέσμευση της Πολιτείας . Μέσω των θεσμών της, οφείλει να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως ένα κομμάτι της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες» (άρθρο 1, Νόμος 3699/2008).

Σε μία κοινωνία που το Κράτος προστατεύει τους αδύναμους, η ειδική αγωγή είναι προϋπόθεση ώστε τα παιδιά με μαθησιακά, αρθρωτικά ή άλλα προβλήματα,  να μάθουν «πώς να μαθαίνουν».

Μία από τις πολιτικές μας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι το «Εθνικό Πρόγραμμα Φυσικής Αποκατάστασης» που αφορά όλους τους συμπολίτες μας που έχουν κινητικά προβλήματα, προερχόμενα είτε εκ γενετής, είτε από αυτοάνοσα νοσήματα, είτε από τροχαία, είτε από εγκεφαλικά,  κ.τ.λ. Αναβαθμίζουμε την Φυσική Αποκατάσταση στη χώρα, με αποκεντρωμένες δομές , σωστά εξοπλισμένες και στελεχωμένες. Αποδίδουμε στους φυσικοθεραπευτές και τους εργοθεραπευτές το ρόλο που τους αξίζει. Χαράζουμε συγκεκριμένες πολιτικές και χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, και την καινοτομία, περισσότερο στην αποκατάσταση.

Go Green με το Πράσινο Κίνημα


Οι νέες τεχνολογίες στην εξυπηρέτηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Οι δυσκολίες στην εκτέλεση λειτουργικών δεξιοτήτων που προκύπτουν από κάποια μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία, ή από την έκπτωση των λειτουργιών όπως η όραση, η ακοή, η κίνηση με την πάροδο του χρόνου στους ηλικιωμένους, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του επιπέδου ανεξαρτησίας τους, τον περιορισμό της δυνατότητας συμμετοχής σε δραστηριότητες στην κοινότητα και κατά συνέπεια την εξάρτηση από τρίτους και την απομόνωση.

Από την άλλη μεριά, αρκετές φορές συναντάμε άτομα δραστήρια, με δίψα για τη ζωή και για συμμετοχή στα κοινά που αν και κατάφεραν να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες από τα παραπάνω προβλήματα, οι δυσκολίες που συναντούν στο έμψυχο, αλλά κυρίως άψυχο περιβάλλον, μπορεί να τους οδηγήσουν πάλι στον περιορισμό της ανεξαρτησίας και στην απομόνωση.  Παράμετροι όπως ο φωτισμός, οι  ήχοι και η θερμοκρασία, πέραν του περιβάλλοντος, καθώς και οι εκάστοτε κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράμετροι, έχουν μεγάλο μερίδιο στην ανεξάρτητη ή όχι διαβίωση.

Η σύγχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας προσφέρει λύσεις σε πολλαπλά επίπεδα, μειώνοντας τους περιορισμούς, διευκολύνοντας την λειτουργικότητα, προσφέροντας άμεση αποκατάσταση στο δυνατό επίπεδο και μειώνοντας τον κίνδυνο απομόνωσης και κατάθλιψης.  Ανάλογα με την χρήση της μπορεί να χαρακτηριστεί ως διορθωτική, υποστηρικτική, αποκαταστασιακή και εργασιακή

Η αξιολόγηση και η εφαρμογή της αρμόζουσας τεχνολογίας, είναι μια Ομαδική προσέγγιση και προϋποθέτει την εμπλοκή του ατόμου, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, την οικογένεια και τους φροντιστές του ατόμου

Μερικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι

  • Σύγχρονα συστήματα που ενισχύουν την διαδραστικότητα και κάνουν την άσκηση σε αισθητηριακό, κινητικό και γνωσιακό τομέα πιο ευχάριστη και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή του ατόμου
  • Ειδικά συστήματα που ενισχύουν την επικοινωνία έτσι ώστε να δημιουργείται ένας κατανοητός τρόπος επικοινωνίας  με το περιβάλλον άμεσος, λειτουργικός και που θα μειώσει τον κίνδυνο απομόνωσης και κατάθλιψης
  • Προσαρμογές στο περιβάλλον και εφαρμογές αντίστοιχες με το έξυπνο σπίτι για τη διευκόλυνση της αυτονομίας και της ασφάλειας και χρήση των κατάλληλων βοηθημάτων και προσαρμογών όπου όταν και για όσο απαιτείται
  • Ειδικά συστήματα για την μεταφορά και την μετακίνση
  • Ειδικά προγράμματα και βοηθήματα για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης και της εργασία και άλλα.

Η ανάπτυξη της αντίστοιχης τεχνολογίας διέπεται από τους γενικούς κανόνες της αγοράς αυτής της προσφοράς και της ζήτησης, οπότε κρίνεται η αναγκαία η ενημέρωση και από κοινού δράσεις για την ενσωμάτωση αυτών στις καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσα και έξω από το σπίτι.