Είμαστε υπέρ ενός νέου μοντέλου βιώσιμης κινητικότητας,

δίνοντας κίνητρα για την ανάπτυξη των ποδηλατοδρόμων, την ενδυνάμωση και την ουσιαστική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς , ιδιαίτερα αυτών της σταθερής τροχιάς και στην εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης σε όλο το δημόσιο και την αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.

Για το Πράσινο Κίνημα όλα τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς και τα οχήματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρέπει να ανήκουν στην ηλεκτροκίνηση.

Επίσης στον εκσυγχρονισμό στων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τα κινητικά προβλήματα των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, όπως ΑμΕΑ, ηλικιωμένοι, μητέρες με νεογέννητα στο καροτσάκι, πολίτες μετά από τροχαίο ατύχημα κτλ

Στο πλαίσιο της Βιώσιμης Κινητικότητας είμαστε υπέρ της δημιουργίας ολοκληρωμένου θαλάσσιου χωροταξικού στην χώρα μας, με την τεράστια ακτογραμμή, όπως επιβάλει ο ορθολογικός σχεδιασμός και συμβαίνει σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη.

Go Green με το Πράσινο Κίνημα