Παρά τις πολλές διοικητικές μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα παραμένει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη των περιφερειών και των πόλεων στην Ελλαδα παραμένει ημιτελής, με διεκπεραιωτικές κυρίως αρμοδιότητες, στη σκιά του κεντρικού κράτους. Ο τριπλός χαρακτήρας της παγκόσμιας κρίσης (οικονομικός, περιβαλλοντικός, κοινωνικός) που βιώνουμε και στη χώρας μας επιβάλλει νέα μοντέλα αυτοδιοίκησης. Στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν προτάσεις παραγωγικής ανασυγκρότησης και νέα βιώσιμα μοντέλα οικονομίας και διαχείρισης. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενθάρρυνση της παραγωγής και της κατανάλωσης στην πηγή, την επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής, την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την έμφαση στην ποιότητα ζωής, την προστασία της υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Στον Δημόσιο Διάλογο που έχει ανοίξει για την μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση συμμετέχουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. 

Διεκδικούμε ισχυρή αυτοδιοίκηση με:

 • Ουσιαστικές αρμοδιότητες επιτελικού σχεδιασμού σε βασικούς τομείς όπως τη χωροταξία, τις μεταφορές, την περιβαλλοντική διαχείριση και την παιδεία.
 • Φορολογική αποκέντρωση από κάτω προς τα πάνω όπως συμβαίνει στις χώρες τις Ε.Ε.
 • Οικονομική αυτοδυναμία, με μέρος των δημόσιων εσόδων να παραμένει στην περιφέρεια ή το Δήμο όπου εισπράχθηκε.
 • Ξεκάθαρος διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων για να μην ταλαιπωρείτε ο δημότης και η δημόσια διοίκηση.
 • Εκλογή των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων με απλή αναλογική, ψηφοδέλτια χωρίς υποχρεωτικά επικεφαλής, μετεκλογικές συνεργασίες σε προγραμματική βάση.
 • Θεσμούς δημοψηφισμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλιών πολιτών, για τις τοπικές αρμοδιότητες. Με ένα συγκεκριμένο αριθμό ψήφων (που θα προκύπτει από ποσοστό επί των ψηφισάντων στις εκλογές) να μπορεί η κοινωνία των πολιτών να μπλοκάρει αποφάσεις περιφερειακών/δημοτικών συμβουλίων αλλά και να βάζει θέματα προς συζήτηση με εισηγητή από την κοινωνία των πολιτών.
 • Ισχυροποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επιστημονικό επιτελείο, με δικαίωμα να έχει μετακλητό επιστημονικό προσωπικό ο κάθε περιφερειάρχης/δήμαρχος, για αρχιτέκτονες, γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους, δημοσιογράφους.
 • Ισχυροποίηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, των Συμβουλίων Μεταναστών και των Συμβουλίων Νέων που έχουν ατονήσει.
 • Περισσότερη δημοκρατία με τα γραφεία των παρατάξεων εντός Περιφέρειας/ Δημαρχείου. Όποιος περιφερειάρχης/δήμαρχος δεν συμμορφωθεί να εκπίπτει.
 • Λέμε τέλος στον λαϊκισμό με τους μισθούς των αντιδημάρχων. Όποιος εργάζεται πρέπει και να αμείβεται. Αλλά ταυτόχρονα ο κάθε αντιπεριφερειάρχης/αντιδήμαρχος να είναι υποχρεωμένος κάθε έτος θητείας του να κάνει δημόσιο απολογισμό στο Περιφερειακό/ Δημοτικό συμβούλιο και να το αναρτά στο ιστολόγιο του οικείου OTA.
 • Παράλληλα να υπάρχει ένα μίνιμουμ ποσό ως έξοδα παράστασης για τους περιφερειακούς/δημοτικούς συμβούλους.
 • Δεν συμφωνούμε με τον αποκλεισμό των γενικών γραμματέων των Δήμων από τις υποψηφιότητες. Να παραμείνει αυτό που ισχύει μέχρι τώρα, δηλαδή αν παραιτηθούν ως την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων να μπορούν να είναι υποψήφιοι.
 • Η κάθε ελεγκτική αρχή να κάνει έλεγχο νομιμότητας και όχι έλεγχο σκοπιμότητας επί των αποφάσεων του Περιφερειακού/Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Ψηφιακή και ηλεκτρονική ολοκλήρωση των υπηρεσιών των περιφερειών/δήμων αλλά και της λειτουργίας του περιφερειακού/δημοτικού συμβουλίου. Οι Περιφερειακοί/ Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν στην διάθεσή τους φορητούς υπολογιστές με διαδικτυακή επικοινωνία. Να σταματήσει η παράλογη και αντιοικολογική κατασπατάληση του χαρτιού. Η εξοικονόμηση που θα γίνει από την αλόγιστη και περιβαλλοντικά απαράδεκτη κατάχρηση του χαρτιού, θα εξισορροπήσει το κόστος του υπολογιστή.
 • Νέα πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και μεγαλύτερα ποσοστά ανάκτησης των υλικών. Νέες πράσινες αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία.
 • Εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας με συγκεκριμένες πολιτικές όπως η αλλαγή των συμβατικών λαμπτήρων με led, η αγορά ηλεκτροκίνητων δημοτικών αυτοκινήτων κτλ.
 • Ανακοίνωση – στόχου ως ποσοστό αύξησης πρασίνου σε κάτοικο/τετραγωνικό μέτρο και εκπόνηση ειδικών μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Υποχρεωτικά τουλάχιστον το 15% των προμηθειών κάθε Περιφέρειας/Δήμου να είναι από τις Πράσινες Προμήθειες.
 • Αλλαγή της φιλοσοφίας του Πράσινου Ταμείου με νέα εργαλεία, για να αυξηθεί το οικολογικό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή.
 • Διαφάνεια και δημοκρατία παντού σε όλες τις λειτουργίες, με ζωντανή διαδικτυακή προβολή των περιφερειακών/δημοτικών συμβουλίων προς ενημέρωση των πολιτών.
 • Όλες οι επιτροπές να είναι διαπαραταξιακές με τη μέθοδο της απλής αναλογικής παντού, χωρίς αποκλεισμούς.
 • Τα προγράμματα και ο προεκλογικός αγώνας των παρατάξεων και των κομμάτων να προβάλλονται χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις μέσω του περιφερειακού/δημοτικού διαδικτύου, με παράλληλη απαγόρευση της αφισορύπανσης
 • Άμεση, αυθημερόν, έκδοση λειτουργίας κάθε επιχείρησης με την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 • Θεσμοθέτηση ορίου τουλάχιστον 40% συμμετοχής γυναικών στα ψηφοδέλτια και στη σύνθεση των συλλογικών  οργάνων της Τ.Α.
 • Ασυμβίβαστο με άλλες πολιτικές ιδιότητες όπως βουλευτής-δημοτικός σύμβουλος και βουλευτής-περιφερειακός σύμβουλος
 • Επανίδρυση ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), με μεταφορά εξ ολοκλήρου των αρμοδιοτήτων στους Δήμους.
 • Εγκατάσταση των ηλεκτρονικά εκσυγχρονισμένων  Δημοτικών Βιβλιοθηκών μέσα στα σχολεία
 • Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου ΟΤΑ (Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή).
 • Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ σε κοινωνική και αναπτυξιακή κατεύθυνση.