Στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων

που είναι η βάση για τη βιολογική και την αειφόρο γεωργία. Παράλληλα είμαστε ξεκάθαρα κατά των υβριδίων, μεταλλαγμένων προϊόντων.

Είμαστε υπέρ της αναζωογόνησης της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που αποτελούν τα 2/3 της χώρας μας και σήμερα είναι σχεδόν πλήρως εγκαταλειμμένες.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα μεγάλο βιολογικό περιβόλι. Να δώσουμε έμφαση στα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά και όχι στα ποσοτικά, που εξάλλου είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Εμείς μιλάμε για μία «Σύγχρονη και επιτακτική αγροτική πολιτική», με 4 κύριους άξονες,  τη Γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, και το δασικό πλούτο.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: μονόδρομος είναι η επέκταση με στρατηγικές μελέτες και πολιτικές η βιολογική γεωργία. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Ολλανδία του Νότου στη βιολογική γεωργία.  Η χώρα μας λόγω γεωμορφολογίας και κλίματος μπορεί να παράξει εξαιρετικής ποιότητας γεωργικά προϊόντα με στόχο την α) άμεσα την ευρωπαϊκή αγορά των 350 εκατ. Πολιτών και β) εν γένει την παγκόσμια αγορά. Σχεδιασμός με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα εκτός την εσωτερική κατανάλωση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ:.

 1. Ενισχύουμε το παραγωγικό κόστος με το ήμισυ του κόστους στο ΦΠΑ των εμπλεκόμενων αγροτών. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία, θα πληρώνουν το μισό ΦΠΑ. Και το πάμε και ακόμα παρακάτω. Εμπλεκόμενοι αγρότες σε επίπεδα κοινοτήτων. Δηλ. αν Ολόκληρη η γεωργική επιφάνεια μιας κοινότητας εντάσσεται σε καθολικό καθεστώς βιολογικής γεωργίας, την ονομάζουμε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΖΩ (δηλαδή Ειδικής Βιολογικής Ζώνης) και το ΦΠΑ το μειώνουμε στο 1/3 της τιμής του ΦΠΑ. Με αυτή την πρόταση έχουμε οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Προστασία βιοποικιλότητας, εκμηδενισμός επιμόλυνσης των καλλιεργειών, βελτίωση του κόστους διακίνησης και πιστοποίησης. Δυναμική και ουσιαστική παρέμβαση στις αγορές του εξωτερικού. Συνέπεια και ευελιξία στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου.
 2. Δίνουμε επιπλέον Φορολογικά και οικονομικά κριτήρια ελάφρυνσης σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών αποκλειστικά βιολογικών παραγόμενων προϊόντων για βάθος τουλάχιστον 12ετίας. Ταυτόχρονα όμως επιβάλλουμε να υπάρχει Υποχρεωτικά γεωτεχνικός σύμβουλος βιολογικής παραγωγής με συνυπογραφή στις καλλιεργητικές φροντίδες και πρακτικές. Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση στο προσφερόμενο μέσο πρώτης ανάγκης, στο καθημερινό τρόφιμο για κάθε ελληνική οικογένεια και ταυτόχρονα η προστασία του εδάφους και των νερών και του περιβάλλοντος γενικότερα με άμεσες και αξιοποιήσιμες τουριστικές ενέργειες.  (Αιχμή του δόρατος το λάδι, οι επιτραπέζιες ελιές, τα σταφύλια, ροδάκινα και τα οπωροφόρα μας)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Κρίσιμη και απαραίτητη στροφή στην ποιοτική και βιολογική πτηνοτροφία και κτηνοτροφία. Τόσο το φυσικό τοπίο της χώρας μας, με κυρίαρχα στοιχεία το νησιωτικό αλλά και σε συνδυασμό τα ημιορεινά και ορεινά χαρακτηριστικά σε ένα ευλογημένο μεσογειακό κλίμα δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες ήπιας κτηνοτροφικής παραγωγής με εξαιρετικά προϊόντα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ:

 1. 50% ελάφρυνση στο ΦΠΑ στους βιολογικούς κτηνοτρόφους.
 2. Καθορισμός ανά Δήμο της βοσκοικανότητας των δημόσιων εκτάσεων με έμφαση στα νησιωτικά συμπλέγματα. Και εδώ επιμένουμε να υπάρχει Υποχρεωτικά γεωτεχνικός σύμβουλος για την ποιοτική αναβάθμιση και καθοδήγηση της παραγωγής. Μιας παραγωγής με σαφώς εξαγωγικό χαρακτήρα.
 3. Πριμοδότηση στην κατασκευή προεγγεκριμένων από κρατικό φορέα κτηνοτροφικών σταυλικών εγκαταστάσεων με ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βελτίωση των αναχρονιστικών και κοστοβόρων νομοθετικών πλαισίων που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταυλικών μονάδων. Έμφαση στους κανόνες ευζωίας των ζώων και αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων. Αξιοποίηση όλων των γεωργικών αποβλήτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με σύγχρονες τεχνικές. Υποχρεωτική συμμετοχή όλων των μονάδων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων.

 ΓΙΑ ΤΗΝ Αλιεία : Δημιουργούμε ζώνες αλιείας με συγκεκριμένο αριθμό αδειών και τύπο ψαρέματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ήπια Δασική εκμετάλλευση. Αναδάσωση όλων των κατεστραμμένων περιοχών με συμμετοχικές δράσεις φορέων και πολιτών. Κοινωνικά ανταλλάγματα έναντι αυτών των δράσεων με πολιτιστικά ή κοινωνικά δρώμενα. Άμεση Ίδρυση μητρώου εθελοντών περιβαλλοντικής ευθύνης και αποκατάστασης.

Γενικά επισημαίνουμε ότι προτείνουμε την πριμοδότηση ποιοτικών προϊόντων με έμφαση και ναυαρχίδα τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Λέμε ο Φορολογικός συντελεστής να είναι 10% για όλες τις αγροτικές απασχολήσεις. ( η γεωργική απασχόληση εγκυμονεί πλείστες κακουχίες και σωματική φθορά).   Η απεξάρτηση της χώρας από τις αθρόες εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και αγαθών είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομική της πορεία και την οικονομικο-πολιτική ανεξαρτησία της.

Έτσι υλοποιούμε στην πράξη την οικονομική-κοινωνική-εδαφική συνοχή. Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, συνδυασμένη με ήπιο τουρισμό, ανανεώσιμη ενέργεια και μικρής κλίμακας – στοχευμένη μεταποίηση, μπορούν να δώσουν ξανά ζωή στα χωριά και τις κωμοπόλεις, να επιτρέψουν την οργάνωση σε συστήματα τοπικής οικονομίας και να εξασφαλίσουν αυτάρκεια σε διατροφικά είδη.

Go Green με το Πράσινο Κίνημα


Μια στρατηγική Farm to Fork που λειτουργεί για τους ανθρώπους και τον πλανήτη

Η στρατηγική Farm to Fork και το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση, βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού Green Deal, που στοχεύει να κάνει τα συστήματα τροφίμων δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον. Μία φιλόδοξη στρατηγική για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα είναι ζωτικής σημασίας εν μέσω των τρεχουσών κρίσεων . Η απώλεια βιοποικιλότητας, η πίεση στα εδάφη, η μόλυνση από φυτοφάρμακα, η εξάρτηση από μη ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, η υπερβολική χρήση συνθετικών λιπασμάτων και αντιβιοτικών, η παραβίαση της καλής διαβίωσης των ζώων και οι αδιαφανείς αλυσίδες εφοδιασμού απαιτούν επείγουσα προσοχή και σωστή αντιμετώπιση.

Πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δεσμευτούμε σε μια φιλόδοξη Farm to Fork στρατηγική που πρέπει να ενσωματωθεί σε μια φιλόδοξη κοινή γεωργική πολιτική. Είναι σημαντικό  η ΕΕ να εφαρμόζει μια συνεκτική πολιτική για την επισιτιστική κυριαρχία. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να ενδιαφέρει  όλους τους Ευρωπαίους, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, καθώς είμαστε μαζί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις κρίσεις βιοποικιλότητας.

Ως εκ τούτου, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ υποστηρίζοντας το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα απαιτεί από τη στρατηγική Farm to Fork:

 • Να προωθεί και υποστηρίζει βιολογικές γεωργικές μεθόδους. Η βιολογική γεωργία, εξασφαλίζει 30% περισσότερη βιοποικιλότητα από τη συμβατική γεωργία, έχει θετική επίδραση στην υγεία του εδάφους, ελαχιστοποιεί την χρήση πόρων και διασφαλίζει την καλή μεταχείριση των ζώων. Διασφαλίζει επίσης καλύτερο εισόδημα για τους αγρότες. Επιπλέον, με τη χρήση οργανικών λιπασμάτων, καλύπτει τις καλλιέργειες ή χρησιμοποιεί τεχνικές που αυξάνουν την οργανική ύλη και μειώνουν την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή τροφίμων (ενέργεια που εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα), συμβάλλει στην εξισορρόπηση των συγκεντρώσεων άνθρακα στο έδαφος και στον μετριασμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο τομέας της βιολογικής γεωργίας πρέπει να αναπτυχθεί, με στόχο να καλύψει τουλάχιστον του 25% του συνόλου των καλλιεργήσιμων εκτάσεων έως το 2030 σε όλη την Ευρώπη. Προγράμματα, πρωτοβουλίες και  επενδύσεις στην εκπαίδευση πρέπει να στηριχτούν για να υποστηρίξουν τους αγρότες σε αυτήν τη μετάβαση που είναι απαραίτητη τόσο για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα παραγωγής τροφίμων όσο και για την εξυγίανση και διατηρισιμότητα των αγροτικών επιχειρήσεων. Έρευνα και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας είναι πρακτικές που πρέπει να υποστηρίζουν τον αγροτικό τομέα, παράλληλα με την στρατηγική καθοδήγηση των καταναλωτικών συνηθειών των πολιτών.

Η υποστήριξη της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει την αγροοικολογία και την αγροδασική.

 • Να αυξάνει την ελκυστικότητα για τους νέους παραγωγούς και τις γυναικείες επιχειρήσεις ώστε να γίνουν προνομιακές πύλες εισόδου των βιολογικών προϊόντων στην αγορά σε σχέση με τις παραδοσιακές και να εξασφαλίσουν προσβασιμότητα σε αυτές και ικανοποιητικά εισοδήματα.
 • Να μειώνει την χρήση και τον κίνδυνο τοξικών χημικών φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα στη γεωργία συμβάλλουν στην ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία στις αγροτικές κοινότητες, τις γειτονικές τους κοινότητες, τους καταναλωτές καθώς και τη βιοποικιλότητα. Καλωσορίζουμε τον προτεινόμενο στόχο της Επιτροπής για μείωση της χρήσης τοξικών χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50%. και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη μείωση των φυτοφαρμάκων έως τουλάχιστον αυτόν τον στόχο. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών με σεβασμό στην φύση. Επενδύσεις πρέπει επίσης να γίνουν για την υποστήριξη ουσιαστικών και εύκολα προσβάσιμων τεχνολογικών καινοτομιών. Αυτό δεν περιλαμβάνει νέους και παλιούς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
 • Να μειώνει τη χρήση τεχνητών λιπασμάτων. Η παραγωγή τεχνητών λιπασμάτων σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από ορυκτά αέρια (χρειάζονται 2 κιλά αερίου για την παραγωγή 1 κιλού αζώτου). Τα τεχνητά λιπάσματα οδηγούν σε μια επικίνδυνη και ταχεία αύξηση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου, η οποία είναι επιβλαβής για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Παράλληλα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε πολυετή βάση για εναλλαγή καλλιεργειών με όσπρια και χρήση κοπριάς για να κλείσει ξανά ο κύκλους των θρεπτικών συστατικών και να λειτουργήσουμε εντός των δυνατοτήτων της γης και των πλανητικών αντοχών.
 • Να μειώνει τη χρήση αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται στη ζωική παραγωγή. Όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται υπερβολικά στην εντατική αναπαραγωγή ζώων, οδηγώντας σε πολυανθεκτικά βακτήρια που προκαλούν περίπου 33.000 θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και αντοχής στα αντιβιοτικά βακτήρια εδάφους. Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών και εισαγωγή «αποθεματικών αντιβιοτικών» για την ανθρώπινη υγεία πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό.
 • Να επανεξετάσει την παραγωγή τροφίμων σε τοπικό επίπεδο έχοντας κατά νου την ισορροπία. Πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές και τη μείωση της μεταφοράς τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο και την Ευρώπη. Πρέπει να οικοδομήσουμε περιφερειακές τροφικές αλυσίδες βασισμένες στην περιφερειακή και εποχιακή διαθεσιμότητα. Οι βιολογικοί αγρότες και οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν αμοιβαία από τις μικρές αλυσίδες εφοδιασμού. Η εξάρτηση από τις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις με τις μεγάλες αλυσίδες εφοδιασμού αποδυναμώνει την επισιτιστική μας ασφάλεια: όχι πια στην υπερμεγέθη ζωική παραγωγή μόνο για εξαγωγή.
 • Να οδηγεί τους καταναλωτές σε μια πιο υγιεινή και φυτική διατροφή. Πρέπει να μειώσουμε την ποσότητα των ζωικών προϊόντων στη διατροφή μας και να αυξήσουμε τα φυτικά συστατικά. Πρέπει να επανεξισορροπήσουμε τη ζωική και φυτική παραγωγή με τρόπο που να είναι συμβατός με τα φυσικά όρια των εδαφών μας και να μετακινείται προς χερσαία συστήματα εκτροφής ζώων που λειτουργούν εντός των ορίων του οικοσυστήματος και μειώνουν ουσιαστικά τις εισαγωγές ζωοτροφών. Οι κυβερνήσεις πρέπει να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για να προωθήσουν δίαιτες με βάση τα φυτά και να διεξάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και τα οφέλη για την υγεία από φυτικές δίαιτες. Η υπερπαραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων οδηγεί σε τεράστιες ποσότητες υπολειμμάτων που χύνονται στο έδαφος και στη θάλασσα.
 • Να υιοθετεί την σήμανση προέλευσης και παραγωγής για όλα τα προϊόντα για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων. Πρέπει να διασφαλιστεί η διαφάνεια για τους πολίτες σχετικά με την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουν, και τις συνθήκες αυτά παρήχθησαν. Η σήμανση καλής μεταχείρισης των ζώων πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τη γέννηση, την ανατροφή, τη μεταφορά και τη σφαγή όλων των ζώων.
 • Να υποστηρίζει τη μετάβαση από την ενεργοβόρα, μη επιλεκτική και καταστροφική αλιεία σε αλιεία χαμηλών επιπτώσεων. Όλοι οι πληθυσμοί ψαριών υπό εμπορική εκμετάλλευση πρέπει να αποκατασταθούν σε βιώσιμα επίπεδα, να μπορούν να αναπαραχθούν με ασφάλεια εξασφαλίζοντας ένα πλεόνασμα που μπορούμε να συγκομίσουμε στο μέλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, η σημασία της βιοτεχνικής αλιείας, της κοινοτικής αλιείας και των συνεταιρισμών πρέπει να υπογραμμιστεί και θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω κίνητρα στην υποστήριξή τους. Η οικο – αλιεία πρέπει να εφαρμοστεί για να μειωθεί ο αντίκτυπος της υπεραλίευσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η επιζήμια για το περιβάλλον επιδότηση καυσίμων πρέπει να περιοριστεί, συμπεριλαμβάνοντας την αλιεία μεγάλης και μεσαίας κλίμακας για την βελτίωση του ισοζυγίου εκπομπών.
 • Να σώζει σπόρους, ετερογενές υλικό και γενετική ποικιλομορφία στα ζώα. Αύξηση της βιοποικιλότητας στο γεωργικό τοπίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της επικονίασης, του σχηματισμού χούμους, τον φυσικό έλεγχο των παρασίτων και άλλες λειτουργίες του οικοσυστήματος. Η βιοποικιλότητα επίσης περιλαμβάνει τις φέρουσες ποικιλίες σπόρων και ζώων. Τράπεζες σπόρου, εξοικονόμηση σπόρων και κοινή χρήση των σπόρων είναι το κλειδί για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας των φυτών μας.
 • Να αποφευχθεί η υιοθέτηση της ψηφιοποίησης ως το τέλος. Το δικαίωμα της επισκευής πρέπει να είναι η βάση για όλους τους εξοπλισμός και μεθοδολογίες αξιολόγησης και αξιοποίησης κάθε τεχνολογίας πρέπει να αναπτυχθούν. Μεγάλες εταιρείες χρηματοδότησης των νέων τεχνολογιών θέλουν οι αγρότες να συνδεθούν στο διαδίκτυο, κυρίως για να συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων για τον εαυτό τους. Επιμένουμε ότι η ιδιοκτησία αυτών των δεδομένων πρέπει να παραμείνει στα χέρια των αγροτών. Ενώ τα δορυφορικά δεδομένα μπορούν να μας βοηθήσουν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, η καλή εκπαίδευση για τους αγρότες και η εμπειρία τους παραμένει θεμελιώδης για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Θέλουμε  να συνδέσουμε την γεωργία με έξυπνα συστήματα δικτύου.
 • Να ενθαρρύνει τους καταναλωτές και να δημιουργεί ένα δίκαιο περιβάλλον στις τιμές των τροφίμων. Οι τιμές των τροφίμων πρέπει να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος της παραγωγής, λαμβανομένων υπόψη των εξωγενών παραγόντων. Η υγιής και βιώσιμη διατροφή πρέπει να είναι η πιο προσιτή και ευκολότερα προσβάσιμη για τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών υπηρεσιών τροφοδοσίας ή των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, στόχος που πρέπει να είναι βασικός για τις δημόσιες συμβάσεις ή πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP) όπως σε νοσοκομεία, γηροκομεία, αθλητικά κέντρα, νηπιαγωγεία ή / και σχολεία. Αυτό το GPP προσφέρει μεγάλες δυνατότητες προώθησης της οργανικής γεωργίας και μετάβασης σε πιο υγιεινό και βιώσιμο μοντέλο γεωργικών τροφίμων. Ως η ίδια η δράση συνιστά, κατά την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ.
 • Να μειώνει τα απόβλητα τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από πρωτογενείς παραγωγούς, μεταποιητές τροφίμων, σούπερ μάρκετ και καταναλωτές που φτάνουν σήμερα τα ποσοστά μεταξύ 30 και 50%. Αυτό περιλαμβάνει την υποχρέωση για τους μεταποιητές τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ να προσφέρουν τα αδιάθετα βρώσιμα προϊόντα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και συλλόγους αλληλεγγύης, καθώς και απαγόρευσης χρήσης χημικών σε αδιάθετα βρώσιμα προϊόντα με μοναδικό στόχο την αποφυγή της λεγόμενης «ρακοσυλλογής».
 • Να αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της τροφικής αλυσίδας. Περιορισμός του μεγέθους μεμονωμένων καλλιεργήσιμων αγροτεμαχίων που είναι επιλέξιμα για επιδοτήσεις θα διαμορφώσει σίγουρα ένα διαφορετικό τοπίο. Πρέπει να σταματήσουμε την αρπαγή της γης από μεγάλους επενδυτές και αδιαφανή funds καθώς και τις καταχρηστικές πρακτικές μεγάλων χονδρεμπόρων που εξαγοράζουν την παραγωγή μικρών παραγωγών σε τιμές κάτω από το κόστους παραγωγής. Επιπλέον, πρέπει να σταματήσουμε την εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών, την έλλειψη ασφάλειας για εποχιακούς εργαζόμενους και να τεθεί τέρμα στις ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τομέα. Ο στόχος είναι να ανακάμψει η αξιοπρέπεια και η αξία της γεωργικής εργασίας ώστε να βοηθηθεί η γενετική μετάβαση. Αυτά είναι σημαντικά συστατικά ενός πραγματικά βιώσιμου συστήματος τροφίμων της ΕΕ μακροπρόθεσμα, όχι μόνο την περίοδο μετά την αποκατάσταση από την πανδημία.
 • Να περιλαμβάνει μετρήσεις για τη συντήρηση και την αύξηση των συγκεντρώσεων άνθρακα στο γεωργικό εδάφους. 98% των τροφίμων μας παράγονται άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος. Το έδαφος έχει την ικανότητα να απορροφά μεγάλες ποσότητες άνθρακα με τη μορφή φυσικού χούμους, που αποτελεί τη βάση για ένα εύφορο και ζωτικό έδαφος. Η δασοκομία και η γεωργία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Σαφείς πρέπει να γίνουν οι μετρήσεις και οι μηχανισμοί υποστήριξης για μακροχρόνια αποθήκευση CO2 σε εδάφη που απαιτούνται.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ υποστηρίζοντας το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα επίσης:

 • απαιτεί η εμπορική πολιτική της ΕΕ να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της στρατηγικής «Farm to Fork» και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στους στόχους του τρεχόντων και του μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών πρέπει να προβλέπεται δεσμευτική ρήτρα εφαρμογής περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου της ΕΕ πρέπει να είναι σαφείς, μετρήσιμες, επαληθεύσιμες και δεσμευτικές. Στην ΕΕ πρέπει να αποτρέπονται εισαγωγές τροφίμων που δεν ανταποκρίνονται στο περιβαλλοντικό, εργατικό δυναμικό της και τα πρότυπα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυστηροί έλεγχοι εφαρμογής των διεθνών συνθηκών για το εμπόριο με τις κατάλληλες ρήτρες αμοιβαιότητας για αυστηρή συμμόρφωση με αυτά πρέπει να προβλέπονται.
 • καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τον μηχανισμό επιβολής των προβλέψεων της “Farm to Farm”” στρατηγικής για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη (TSD) και να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για την προώθηση ενός πιο ποικίλου και βιώσιμου συστήματος τροφίμων.
 • απαιτεί απαγόρευση εξαγωγής σε τρίτες χώρες φυτοφαρμάκων που απαγορεύονται στην ΕΕ.
 • απαιτεί η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) να μην μπλοκάρει ούτε να αντισταθμίζει τους στόχους της στρατηγικής «Farm to Fork and Biodiversity». Αντιθέτως, και οι δύο στρατηγικές πρέπει να υλοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εθνική εφαρμογή της ΚΓΠ.

ΓΙΑ ΤΝ ΕΛΛΑΔΑ : Παραγωγική ανασυγκρότηση με αποκέντρωση και αναζωογόνηση της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό.

Ιδιαίτερα στις νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας και σήμερα είναι σχεδόν πλήρως εγκαταλειμμένες χρειαζόμαστε να εκπονηθεί ένα νέο πρόγραμμα αποκέντρωσης, με συγκεκριμένα κίνητρα. Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, συνδυασμένη με ήπιο τουρισμό, ανανεώσιμη ενέργεια και μικρής κλίμακας μεταποίηση, μπορούν να δώσουν ξανά ζωή στα χωριά και τις κωμοπόλεις, να επιτρέψουν την οργάνωση σε συστήματα τοπικής οικονομίας και να εξασφαλίσουν αυτάρκεια σε διατροφικά είδη. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα μεγάλο βιολογικό περιβόλι. Να δώσουμε έμφαση στα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά και όχι στα ποσοτικά, που εξάλλου είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Εμείς μιλάμε για μία «Σύγχρονη και επιτακτική αγροτική πολιτική», με 4 κύριους άξονες,  τη Γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, και το δασικό πλούτο.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ:

μονόδρομος είναι η επέκταση με στρατηγικές μελέτες και πολιτικές η βιολογική γεωργία. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Ολλανδία του Νότου στη βιολογική γεωργία.  Η χώρα μας λόγω γεωμορφολογίας και κλίματος μπορεί να παράξει εξαιρετικής ποιότητας γεωργικά προϊόντα με στόχο την α) άμεσα την ευρωπαϊκή αγορά των 350 εκατ. Πολιτών και β) εν γένει την παγκόσμια αγορά. Σχεδιασμός με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα εκτός την εσωτερική κατανάλωση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ:.

 1. Ενισχύουμε το παραγωγικό κόστος με το ήμισυ του κόστους στο ΦΠΑ των εμπλεκόμενων αγροτών. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία, θα πληρώνουν το μισό ΦΠΑ. Και το πάμε και ακόμα παρακάτω. Εμπλεκόμενοι αγρότες σε επίπεδα κοινοτήτων. Δηλ. αν Ολόκληρη η γεωργική επιφάνεια μιας κοινότητας εντάσσεται σε καθολικό καθεστώς βιολογικής γεωργίας, την ονομάζουμε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΖΩ (δηλαδή Ειδικής Βιολογικής Ζώνης) και το ΦΠΑ το μειώνουμε στο 1/3 της τιμής του ΦΠΑ. Με αυτή την πρόταση έχουμε οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Προστασία βιοποικιλότητας, εκμηδενισμός επιμόλυνσης των καλλιεργειών, βελτίωση του κόστους διακίνησης και πιστοποίησης. Δυναμική και ουσιαστική παρέμβαση στις αγορές του εξωτερικού. Συνέπεια και ευελιξία στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου.
 2. Δίνουμε επιπλέον Φορολογικά και οικονομικά κριτήρια ελάφρυνσης σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών αποκλειστικά βιολογικών παραγόμενων προϊόντων για βάθος τουλάχιστον 12ετίας. Ταυτόχρονα όμως επιβάλλουμε να υπάρχει Υποχρεωτικά γεωτεχνικός σύμβουλος βιολογικής παραγωγής με συνυπογραφή στις καλλιεργητικές φροντίδες και πρακτικές. Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση στο προσφερόμενο μέσο πρώτης ανάγκης, στο καθημερινό τρόφιμο για κάθε ελληνική οικογένεια και ταυτόχρονα η προστασία του εδάφους και των νερών και του περιβάλλοντος γενικότερα με άμεσες και αξιοποιήσιμες τουριστικές ενέργειες.  (Αιχμή του δόρατος το λάδι, οι επιτραπέζιες ελιές, τα σταφύλια, ροδάκινα και τα οπωροφόρα μας)
 3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Κρίσιμη και απαραίτητη στροφή στην ποιοτική και βιολογική πτηνοτροφία και κτηνοτροφία. Τόσο το φυσικό τοπίο της χώρας μας, με κυρίαρχα στοιχεία το νησιωτικό αλλά και σε συνδυασμό τα ημιορεινά και ορεινά χαρακτηριστικά σε ένα ευλογημένο μεσογειακό κλίμα δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες ήπιας κτηνοτροφικής παραγωγής με εξαιρετικά προϊόντα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ:

 1. 50% ελάφρυνση στο ΦΠΑ στους βιολογικούς κτηνοτρόφους.
 2. Καθορισμός ανά Δήμο της βοσκοικανότητας των δημόσιων εκτάσεων με έμφαση στα νησιωτικά συμπλέγματα. Και εδώ επιμένουμε να υπάρχει Υποχρεωτικά γεωτεχνικός σύμβουλος για την ποιοτική αναβάθμιση και καθοδήγηση της παραγωγής. Μιας παραγωγής με σαφώς εξαγωγικό χαρακτήρα.
 3. Πριμοδότηση στην κατασκευή προεγγεκριμένων από κρατικό φορέα κτηνοτροφικών σταυλικών εγκαταστάσεων με ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βελτίωση των αναχρονιστικών και κοστοβόρων νομοθετικών πλαισίων που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταυλικών μονάδων. Έμφαση στους κανόνες ευζωίας των ζώων και αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων. Αξιοποίηση όλων των γεωργικών αποβλήτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με σύγχρονες τεχνικές. Υποχρεωτική συμμετοχή όλων των μονάδων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων.
 4. ΓΙΑ ΤΗΝ Αλιεία : Δημιουργούμε ζώνες αλιείας με συγκεκριμένο αριθμό αδειών και τύπο ψαρέματος, στο πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού.

4.ΓΙΑ ΤΗΝ Ήπια Δασική εκμετάλλευση. Αναδάσωση όλων των κατεστραμμένων περιοχών με συμμετοχικές δράσεις φορέων και πολιτών. Κοινωνικά ανταλλάγματα έναντι αυτών των δράσεων με πολιτιστικά ή κοινωνικά δρώμενα. Άμεση Ίδρυση μητρώου εθελοντών περιβαλλοντικής ευθύνης και αποκατάστασης.

Γενικά επισημαίνουμε ότι προτείνουμε την πριμοδότηση ποιοτικών προϊόντων με έμφαση και ναυαρχίδα τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Λέμε ο Φορολογικός συντελεστής να είναι 10% για όλες τις αγροτικές απασχολήσεις. ( η γεωργική απασχόληση εγκυμονεί πλείστες κακουχίες και σωματική φθορά).   Η απεξάρτηση της χώρας από τις αθρόες εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και αγαθών είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομική της πορεία και την οικονομικο-πολιτική ανεξαρτησία της. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Πράσινο Κίνημα είναι υπέρ της διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων, και στηρίζουμε εμπράκτως τα κινήματα που αγωνίζονται στην κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα είμαστε κατά των μεταλλαγμένων και απαιτούμε να υπάρξει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών. Απαιτούμε να υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη στις συσκευασίες όπου υπάρχουν, προϊόντα ή υποπροϊόντα μεταλλαγμένα.

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ