Στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων

που είναι η βάση για τη βιολογική και την αειφόρο γεωργία. Παράλληλα είμαστε ξεκάθαρα κατά των υβριδίων, μεταλλαγμένων προϊόντων.

Είμαστε υπέρ της αναζωογόνησης της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που αποτελούν τα 2/3 της χώρας μας και σήμερα είναι σχεδόν πλήρως εγκαταλειμμένες.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα μεγάλο βιολογικό περιβόλι. Να δώσουμε έμφαση στα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά και όχι στα ποσοτικά, που εξάλλου είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Εμείς μιλάμε για μία «Σύγχρονη και επιτακτική αγροτική πολιτική», με 4 κύριους άξονες,  τη Γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, και το δασικό πλούτο.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: μονόδρομος είναι η επέκταση με στρατηγικές μελέτες και πολιτικές η βιολογική γεωργία. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Ολλανδία του Νότου στη βιολογική γεωργία.  Η χώρα μας λόγω γεωμορφολογίας και κλίματος μπορεί να παράξει εξαιρετικής ποιότητας γεωργικά προϊόντα με στόχο την α) άμεσα την ευρωπαϊκή αγορά των 350 εκατ. Πολιτών και β) εν γένει την παγκόσμια αγορά. Σχεδιασμός με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα εκτός την εσωτερική κατανάλωση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ:.

  1. Ενισχύουμε το παραγωγικό κόστος με το ήμισυ του κόστους στο ΦΠΑ των εμπλεκόμενων αγροτών. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία, θα πληρώνουν το μισό ΦΠΑ. Και το πάμε και ακόμα παρακάτω. Εμπλεκόμενοι αγρότες σε επίπεδα κοινοτήτων. Δηλ. αν Ολόκληρη η γεωργική επιφάνεια μιας κοινότητας εντάσσεται σε καθολικό καθεστώς βιολογικής γεωργίας, την ονομάζουμε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΖΩ (δηλαδή Ειδικής Βιολογικής Ζώνης) και το ΦΠΑ το μειώνουμε στο 1/3 της τιμής του ΦΠΑ. Με αυτή την πρόταση έχουμε οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Προστασία βιοποικιλότητας, εκμηδενισμός επιμόλυνσης των καλλιεργειών, βελτίωση του κόστους διακίνησης και πιστοποίησης. Δυναμική και ουσιαστική παρέμβαση στις αγορές του εξωτερικού. Συνέπεια και ευελιξία στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου.
  2. Δίνουμε επιπλέον Φορολογικά και οικονομικά κριτήρια ελάφρυνσης σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών αποκλειστικά βιολογικών παραγόμενων προϊόντων για βάθος τουλάχιστον 12ετίας. Ταυτόχρονα όμως επιβάλλουμε να υπάρχει Υποχρεωτικά γεωτεχνικός σύμβουλος βιολογικής παραγωγής με συνυπογραφή στις καλλιεργητικές φροντίδες και πρακτικές. Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση στο προσφερόμενο μέσο πρώτης ανάγκης, στο καθημερινό τρόφιμο για κάθε ελληνική οικογένεια και ταυτόχρονα η προστασία του εδάφους και των νερών και του περιβάλλοντος γενικότερα με άμεσες και αξιοποιήσιμες τουριστικές ενέργειες.  (Αιχμή του δόρατος το λάδι, οι επιτραπέζιες ελιές, τα σταφύλια, ροδάκινα και τα οπωροφόρα μας)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Κρίσιμη και απαραίτητη στροφή στην ποιοτική και βιολογική πτηνοτροφία και κτηνοτροφία. Τόσο το φυσικό τοπίο της χώρας μας, με κυρίαρχα στοιχεία το νησιωτικό αλλά και σε συνδυασμό τα ημιορεινά και ορεινά χαρακτηριστικά σε ένα ευλογημένο μεσογειακό κλίμα δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες ήπιας κτηνοτροφικής παραγωγής με εξαιρετικά προϊόντα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ:

  1. 50% ελάφρυνση στο ΦΠΑ στους βιολογικούς κτηνοτρόφους.
  2. Καθορισμός ανά Δήμο της βοσκοικανότητας των δημόσιων εκτάσεων με έμφαση στα νησιωτικά συμπλέγματα. Και εδώ επιμένουμε να υπάρχει Υποχρεωτικά γεωτεχνικός σύμβουλος για την ποιοτική αναβάθμιση και καθοδήγηση της παραγωγής. Μιας παραγωγής με σαφώς εξαγωγικό χαρακτήρα.
  3. Πριμοδότηση στην κατασκευή προεγγεκριμένων από κρατικό φορέα κτηνοτροφικών σταυλικών εγκαταστάσεων με ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βελτίωση των αναχρονιστικών και κοστοβόρων νομοθετικών πλαισίων που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταυλικών μονάδων. Έμφαση στους κανόνες ευζωίας των ζώων και αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων. Αξιοποίηση όλων των γεωργικών αποβλήτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με σύγχρονες τεχνικές. Υποχρεωτική συμμετοχή όλων των μονάδων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων.

 ΓΙΑ ΤΗΝ Αλιεία : Δημιουργούμε ζώνες αλιείας με συγκεκριμένο αριθμό αδειών και τύπο ψαρέματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ήπια Δασική εκμετάλλευση. Αναδάσωση όλων των κατεστραμμένων περιοχών με συμμετοχικές δράσεις φορέων και πολιτών. Κοινωνικά ανταλλάγματα έναντι αυτών των δράσεων με πολιτιστικά ή κοινωνικά δρώμενα. Άμεση Ίδρυση μητρώου εθελοντών περιβαλλοντικής ευθύνης και αποκατάστασης.

Γενικά επισημαίνουμε ότι προτείνουμε την πριμοδότηση ποιοτικών προϊόντων με έμφαση και ναυαρχίδα τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Λέμε ο Φορολογικός συντελεστής να είναι 10% για όλες τις αγροτικές απασχολήσεις. ( η γεωργική απασχόληση εγκυμονεί πλείστες κακουχίες και σωματική φθορά).   Η απεξάρτηση της χώρας από τις αθρόες εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και αγαθών είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομική της πορεία και την οικονομικο-πολιτική ανεξαρτησία της.

Έτσι υλοποιούμε στην πράξη την οικονομική-κοινωνική-εδαφική συνοχή. Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, συνδυασμένη με ήπιο τουρισμό, ανανεώσιμη ενέργεια και μικρής κλίμακας – στοχευμένη μεταποίηση, μπορούν να δώσουν ξανά ζωή στα χωριά και τις κωμοπόλεις, να επιτρέψουν την οργάνωση σε συστήματα τοπικής οικονομίας και να εξασφαλίσουν αυτάρκεια σε διατροφικά είδη.

Go Green με το Πράσινο Κίνημα